TEKVICOVÁ PÁRTY – 2015 / POZVÁNKA

Stretneme sa už štvrtý krát. Prídte. 

Stretnutie susedov a priateľov
Vždy od 15:30 na Vašom Detskom ihrisku

Najdôležitejšie body VI. rokovania MZ v Košiciach

Rokovanie poslancov Mesta Košice, Polaček, Gibóda, zastupiteľstvo Košice
Pozrite si výber najdôležitejších bodov VI. rokovania MZ v Košiciach.
 
Mestské zastupiteľstvo sa uskutoční dňa 21. septembra 2015 (pondelok) od 8.00 hod. Vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“.

Návrh na doplnenie bodov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Gibóda a Polaček na rokovaní mestského zastupiteľstva Košice

Poslanci mesta Košice Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda (obaja nezávislí) opätovne predložili primátorovi mesta Košice svoje návrhy na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva.

 

Polaček a Gibóda o voľbách do NR SR 2016

Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda, poslanci mesta Košice a mestskej časti Košice - Sever, tak ako v minulosti aj dnes korektne a dopredu informujú verejnosť o svojich zámeroch, plánoch a úmysloch. "Ako poslanci mesta Košice a samosprávy Severu svoju činnosť vyvíjame zodpovedne a nie s cieľom lacne sa zviditeľňovať pred akýmikoľvek voľbami. Snahu o očierňovanie našej aktívnej práce vnímame iba ako jednoduchý spôsob na vyrovnanie sa so strachom zo strany menej aktívnych."

aktualizované: Jaroslav Polaček sa rozhodol pracovať pre občanov v Národnej rade Slovenskej republiky

Výmena prístreškov MHD na Severe sa začína

OaN, Polaček, Gibóda, Prístrešky pre ľudí, MHD, Sever, Košice

V predvolebnom období sme poukazovali na žalostný stav autobusových prístreškov v mestskej časti Košice - Sever
, ktoré patria k najhorším v meste Košice.  Dvadsaťročné zanedbané prístrešky MHD boli v posledných rokoch bez akejkoľvek údržby a postupne chátrali.

Magistrát vymení 18 zastávok MHD. 

STANOVISKO poslancov k rekonštrukčným prácam IKD v Košiciach a k nezvolaniu MZ

rekonštrukcia tratí, električky, oan, Raši, poslanci, Košice, primátor

V pondelok 20.07.2015 sme slušným a citlivým spôsobom vysvetlili vedeniu mesta Košice, dôvody pre ktoré sa navrhovaného stretnutia pre poslancov mesta Košice v súvislosti s rekonštrukčnými prácami IKD nezúčastnime. Následne sme požiadali primátora Mesta Košice Richarda Rašiho, aby zvolal rokovanie mestského zastupiteľstva s jediným bodom rokovania, ktoré by sa týkalo  Rekonštrukcie električkových tratí v meste Košice.

Košickú rekonštrukciu električkových tratí neskrývajme pred verejnosťou!

električky Košice, poslanci mesta, Raši, OaN
Skupina 12-tich poslancov mestského zastupiteľstva dnes požiadala primátora mesta Košice Richarda Rašiho, aby zvolal neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva a podporil tým oficiálne stretnutie so zhotoviteľom stavby IKD.

Návrh na opatrenie prokurátora proti porušovaniu zákonov primátorom mesta Košice

Polaček, OaN, Gibóda, Raši, primátor Košice, podnet

Poslanci mesta Košice Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda (obaja nezávislí), odovzdali podnet Krajskej prokuratúre so žiadosťou odstrániť protiprávny stav týkajúci sa porušovania zákonov počas rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22.06.2015.

Poslanci sa domnievajú, že primátor mesta Košice Richard Raši (SMER) zásadným spôsobom porušil demokratické princípy fungovania samosprávy v meste Košice.

Pozvánka na brífing k V. rokovaniu Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Poslanci mesta Košice pozývajú zástupcov médií na brífing, ktorého témou bude:
V. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach
  • výzva primátorovi mesta Košice vo veci zvolania pokračovania V. rokovania mestského zastupiteľstva
  • poukázanie na porušenie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorým došlo v postupe mesta Košice pri vydávaní rozhodnutí na V.

Výzva primátorovi Košíc na bezodkladné zvolanie pokračovania V. schôdze MZ

Stránky