Zastavme príživníkov na mestskom majetku!

Zastavme príživníkov na mestskom majetku!, K13, ZOO Košice, Raši, Mesto Košice, kosice, BPMK, DPMK

Vitajte!

V normálnej spoločnosti a transparentnom meste by tento výkrik nikdy nevznikol. Ale ak veci nefungujú, rozvoj stagnuje a parazity nás potichučky okrádajú, musíme sa zastaviť a vrátiť o krok späť. Sledujte nás.

Poslanci na Severe chcú EEI

EEI, Košice, Raši, Polaček, Gibóda, parkovanie, zaparkujete, nezaparkujem, Sever, Gaj, Košice-Sever

Na XII zaadnutí MZ MČ Košice - Sever pod číslom 152/2016 poslanci mestskej časti schválili koncepciu parkovania a zavedenie rezidentskej zóny. Nakoľko poslanci MČ Košice - Sever si nepamätajú ako hlasovali a či vôbec niečo schvaľovali uverejňujeme doslovný prepis celej diskusie ako aj výpis z uznesenia a hlasovania.

Prílohy:
 ZÓNY Košice-Sever I.-VI.
 Koncepcia Sever - GRAFIKA
 Koncepcia DODATOK

Polačekovi primátor odkázal, že rokovanie ostane neverejné

mestská rada Košice, Raši, primátor Košice, Polaček

Poslanca Polačeka dnes nepustili na rokovanie mestskej rady. Primátor mu odkázal, že rokovanie ostane neverejné "Mojim cieľom nie je narúšať rokovanie", uviedol Polaček vo svojej žiadosti.
 

PETÍCIA proti výrubu stromov na Watsonovej

petícia, Polaček, Gibóda, primátor, OAN, Košice, starosta

Máme za to, že súčasný stav zelene nám zabezpečuje adekvátne podmienky na život v zdravom životnom prostredí, v ktorom máme ako ľudia právo žiť, čo nám zaručuje aj článok 44 Ústavy Slovenskej republiky. Apelujeme na príslušné orgány verejnej správy, aby podnikli v rámci svojej právomoci všetky úkony k tomu, aby mohla byť zeleň a stromový porast zachované a aby pri tomto posudzovaní vzali plný zreteľ na spoločenskú a ekologickú hodnotu uvedených porastov, nie len pre bezprostredných obyvateľov Watsonovej a Hroncovej ulice v Košiciach, ale aj pre celú mikroklímu Košíc.

Starosta MČ Sever nezverejňuje zápisnice z rokovaní zastupiteľstiev

Kosice-Sever, Gaj
Už viac ako 100 dní uplynulo od konania IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa konalo v minulom roku 16. decembra. Nezávislí poslanci Polaček a Gibóda upozorňujú, že nezverejňovanie zápisníc je na Severe bežný jav.

Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda

Aktivity a poslanecká práca

v Mestskom zastupiteľstve Mesta Košice
v Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice - Sever

Starosta Gaj zmaril pokračovanie IX. miestneho zastupiteľstva Severu

Na pondelok 28.12.2015 o 15.00 hod. zvolal starosta mestskej časti Marián Gaj pokračovanie IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever. Jeho prvá časť sa uskutočnila v stredu 16.12.2015. Poslanci mali prerokovať zvyšných 12 bodov programu, medzi inými petíciu o trhovisku Merkúr, správu kontrolóra ako aj pripravovaný rozpočet Severu na rok 2016.

List primátorovi. Nové usporiadanie mestských častí Košice

Referendum, Polaček, Gibóda, KDH, Košice, poslanec, NRSR, primátor, Gibóda, starosta, polacek, Raši

Vážený pán primátor mesta Košice Richard Raši.
Vážení kolegovia poslanci.

V nadväznosti na žiadosť vedenia mesta v súvislosti s predložením poslaneckých návrhov (modelov) nového usporiadania mestských častí si Vám dovoľujeme zaslať nasledujúcu odpoveď.

Po diskusii s občanmi a obyvateľmi Košíc, poslancami mestskej časti Košice-Sever, členmi odborných komisií na Meste Košice ako aj mestskej časti Košice-Sever sme dospeli k záveru, že na konanie referenda o otázke mestských častí nemá nami oslovená laická a odborná verejnosť dostatok informácií. Práve informačná priepasť robí z tejto témy tému nejasnú, tému plnú neistoty a obáv. Na tento fakt dlhodobo upozorňujeme, pretože téme reformy mesta Košice sa venujeme viac ako šesť rokov.

Podporili sme petíciu za rekonštrukciu trhoviska Merkúr

Polaček, KDH, Košice, poslanec, NRSR, primátor, Gibóda, starosta, polacek, Raši, Merkúr

Obyvatelia mestskej časti Košice-Sever podali na miestnom úrade Petíciu za zachovanie koloritu trhoviska Merkúr a zvýšenia kvality bývania v okolí OC Merkúr. V liste starostovi sa sťažujú, že už rok nekoná, neplní uznesenia poslancov mestskej časti a uráža členov petičného výboru. Členmi petičného výboru sú aj poslanci Polaček a Gibóda.

Mrhanie peňazí zvíťazilo nad rozvojom MČ Košice - Sever

Polaček, primátor, Košice, Sever, KDH, oan, poslanci
Koncom novembra sa šetrenie na úrade definitívne skončilo. Poslanci porušili svoj prísľub a starostovi schválili financie na zvyšovanie platov, odmeny a nových zamestnancov. Návrh podporilo 7 z 13 poslancov Severu.

Stránky