Naše pôsobenie

Jaroslav Polaček

Vo svojej práci primátora sa zameriavam na finančné a investičné aktivity samosprávy. „Mojím cieľom je, aby mesto Košice prosperovalo, aby košičania neodchádzali za prácou. Život v našom meste je úžasný a aby takým aj ostal venujem svoju pozornosť témam investícií do športovej, vzdelávacej a zelenej infraštruktúry.“ 
Ďaľším mojim cieľom je dôrazne dohliadať na prácu a povinnosti mestských podnikov, mestských organizácií, ako aj na spoločnosti s účasťou mesta, aby konali v prospech mesta. Mesto Košice je metropolou Východu Slovenska a preto v Bratislave bojujem za naše záujmy a financie potrebné na rozvoj nášho mesta a regiónu.

Pôsobenie:

  • Primátor mesta Košice
  • Krajské zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja

 

Marcel Gibóda

„Košice sú bohaté mesto, bohužiaľ, mnoho zdrojov, ľudských a finančných, musia jeho obyvatelia minúť na neefektívne fungujúcu samosprávu nášho mesta. Zásadným faktorom je, že sa na naše mesto v Bratislave zabúda. Po 20 rokoch je na čase to zmeniť.“ 

Ďalším z problémov, ktorému sa venujem, je zefektívnenie práce a komunikácie mesta. „Samospráva musí ľuďom pomáhať a uľahčovať bežný život a nie naopak!“ Mrzí ma, ak obyvatelia nenachádzajú odpovede a riešenia na dlhoročné problémy. Mesto si musí vedieť stanoviť jasné pravidlá a tie aj dodržiavať.

Pôsobenie:

 

Kosmas Bekiaris

Čestnosť a odhodlanie je i naďalej mojím základným cieľom. „Ak sa na poslanca obráti človek s konkrétnym problémom, samospráva sa ním musí zaoberať a hľadať riešenie.“ 

Pôsobenie:

  • Aktívny občan - bývalý poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever
  • člen rady ZŠ Tomašikova