Mgr. Marcel Gibóda

Vyštudoval politológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov. Dlhodobo sa zaoberá možnosťami zefektívnenia chodu samosprávy v Košiciach, s dôrazom na kvalitné služby pre ľudí.

Pracoval 4 roky v kancelárii starostu Mestskej časti Košice – Sever. Vo volebnom období 2014 - 2018 pôsobil ako miestny poslanec mestskej časti Košice - Sever a rovnako zastupoval ako poslanec mesta obyvateľov mestských častí Sever, Kavečany a Džungľa ako aj všetkých obyvateľov mesta. Za toto 4 ročné obdobie sa mu usilovnou prácou poslanca podarilo zachrániť pre Košičanov viac ako 100 000 Euro poukazovaním na nevýhodné predaje mestského majetku, či zabrániť stavebným zásahom pri zmenách územného plánu v neprospech obyvateľov nie len na Severe.

Po opätovnej a úspešnej kandidatúre na poslanca mesta Košice pre volebné obdobie 2018 - 2022 si ho novozvolený primátor mesta Košice Jaroslav Polaček vybral za svojho prvého námestníka.

Dnes sa opäť uchádza o podporu voličov ako Váš Občiansky a Nezávislý kandidát na polanca Mesta Košice č. 7 a poslanca Košického samosrávneho kraja č. 14
Spojených župných a komunálnych voľbách | 29. Október 2022.

www.facebook.com/marcel.giboda.politik

giboda@oan.sk  tel.: 0940 726 211

Životopis

nar.:1985

Doterajšie zamestnania

2019 - trvá  Mesto Košice

2019 - 2022

2014 - 2019  Faurecia Interior Systems

 • Inžinier kvality - zabezpečenie internej kvality výroby a kvality dodávateľov 

2014 - 2018  Mesto Košice

2014 - 2018   Mestská časť Košice - Sever

2010 - 2014  Mestská časť Košice - Sever

 • samostatný odborný referent kancelárie starostu

Vzdelanie

2017               VDA QMC 

 • certifikovaný VDA 6.3 Process auditor

2008 - 2010    Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 • magisterské štúdium - odbor politológia

2005 - 2008    Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 • bakalárske štúdium - odbor politológia

2001 - 2005    Gymnázium M. R. Štefánika, Košice

1992 - 2001    ZŠ Kežmarská 30, Košice

Osobné úspechy

2021

2021

2020

2019

2018

2017

 • úspešná kampaň kandidátov na poslancov (Polaček, Petrovčík) a župana (Trnka) vo voľbách do Košického samosprávneho kraja

2016

2014

2013

 • "lízatková" kampaň Občianskych a Nezávislých kandidátov na poslancov Košického samosprávneho kraja
 • petícia proti poslaneckým odmenám poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever
 • spoluzakladateľ a člen správnej rady Občianskeho združenia PRE KOŠICE SEVER
 • organizácia Hokejového mestečka Košice 2013
 • spoluorganizácia projektu Amfik uvádza - letné kino v Košickom Amfiteátri
 • úspešné podanie na Generálnu prokuratúru SR vo veci nezákonného predĺženia Prieskumu uránového ložiska v lokalite Jahodná - Kurišková

2012

 • spoluorganizácia Hokejového mestečka Košice Sever 2012

2011

 • spoluorganizácia Hokejového mestečka Košice Sever - najväčšej fanúšikovskej zóny počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku v roku 2011
 • oživenie Amfiteátra v Košiciach - projekt letného kina Amfik uvádza

2010

 • úspešná registrácia a organizácia petičnej akcie na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta na primátora mesta Košice s viac ako 22 000 vyzbieranými podpismi
 • úspešné zaregistrovanie viac ako 25 nezávislých kandidátov na poslancov a starostov s viac ako 16 000 vyzbieranými podpismi pod ich kandidatúru
 • úspešná kampaň nezávislého kandidáta na poslanca mesta Košice ako aj starostu Mestskej časti Košice - Sever

2009

 • úspešné zaregistrovanie 7 nezávislých kandidátov na poslancov Košického samosprávneho kraja s viac ako 5 000 vyzbieranými podpismi na podporu ich kandidatúru