Mgr. Marcel Gibóda

   Má 32 rokov, vyštudoval politológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov. Dlhodobo sa zaoberá možnosťami zefektívnenia chodu samosprávy v Košiciach, s dôrazom na kvalitné služby pre ľudí.
   Pracoval 4 roky v kancelárii starostu Mestskej časti Košice – Sever. Vo volebnom období 2014 - 2018 pracuje pre obyvateľov mestskej časti Košice - Sever ako miestny poslanec a rovnako zastupuje mestské časti Sever, Kavečany a Džungľa ako mestský poslanec.
   Za toto obdobie sa mu usilovnou prácou podarilo zachrániť pre Košičanov viac ako 100 000 Euro poukazovaním na nevýhodné predaje mestského majetku, či zabrániť stavebným zásahom pri zmenách územného plánu v neprospech obyvateľov nie len na Severe. Opätovne kandiduje na poslanca mesta Košice vo volebnom období 2018 - 2022.

 

giboda@oan.sk  tel.: 0940 726 211

Životopis

nar.:1985

Doterajšie zamestnania

2014 - trvá  Faurecia Interior Systems

 • Inžinier kvality - zabezpečenie kvality dodávateľov

2010 - 2014  Mestská časť Košice - Sever

 • samostatný odborný referent kancelárie starostu

Vzdelanie

2017   VDA QMC 

 • certifikovaný VDA 6.3 Process auditor

2008 - 2010    Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 • magisterské štúdium - odbor politológia

2005 - 2008    Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 • bakalárske štúdium - odbor politológia

2001 - 2005    Gymnázium M. R. Štefánika, Košice

1992 - 2001    ZŠ Kežmarská 30, Košice

Osobné úspechy

2018

2017

 • úspešná kampaň kandidátov na poslancov (Polaček, Petrovčík) a župana (Trnka) vo voľbách do Košického samosprávneho kraja

2016

2014

2013

 • "lízatková" kampaň Občianskych a Nezávislých kandidátov na poslancov Košického samosprávneho kraja
 • petícia proti poslaneckým odmenám poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever
 • spoluzakladateľ a člen správnej rady Občianskeho združenia PRE KOŠICE SEVER
 • organizácia Hokejového mestečka Košice 2013
 • spoluorganizácia projektu Amfik uvádza - letné kino v Košickom Amfiteátri
 • úspešné podanie na Generálnu prokuratúru SR vo veci nezákonného predĺženia Prieskumu uránového ložiska v lokalite Jahodná - Kurišková

2012

 • spoluorganizácia Hokejového mestečka Košice Sever 2012

2011

 • spoluorganizácia Hokejového mestečka Košice Sever - najväčšej fanúšikovskej zóny počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku
 • oživenie Amfiteátra v Košiciach - projekt letného kina Amfik uvádza

2010

 • úspešná registrácia a organizácia petičnej akcie na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta na primátora mesta Košice s viac ako 22 000 vyzbieranými podpismi
 • úspešné zaregistrovanie viac ako 25 nezávislých kandidátov na poslancov a starostov s viac ako 16 000 vyzbieranými podpismi pod ich kandidatúru
 • úspešná kampaň nezávislého kandidáta na poslanca mesta Košice ako aj starostu Mestskej časti Košice - Sever Mariána Gaja

2009

 • úspešné zaregistrovanie 7 nezávislých kandidátov na poslancov Košického samosprávneho kraja s viac ako 5 000 vyzbieranými podpismi na podporu ich kandidatúru