Mgr. Marcel Gibóda

Má 31 rokov, vyštudoval politológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov. Dlhodobo sa zaoberá možnosťami zefektívnenia chodu samosprávy v Košiciach, s dôrazom na kvalitné služby pre ľudí. Posledné 4 roky pracoval v kancelárii starostu Mestskej časti Košice – Sever.

 

giboda@oan.sk  tel.: 0940 726 211

Životopis

nar.:1985

Doterajšie zamestnania

2010 - 2014  Mestská časť Košice - Sever

 • samostatný odborný referent kancelárie starostu

Vzdelanie

2008 - 2010    Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 • magisterské štúdium - odbor politológia

2005 - 2008    Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 • bakalárske štúdium - odbor politológia

2001 - 2005    Gymnázium M. R. Štefánika, Košice

1992 - 2001    ZŠ Kežmarská 30, Košice

Osobné úspechy

2013

 • "lízatková" kampaň Občianskych a Nezávislých kandidátov na poslancov Košického samosprávneho kraja
 • petícia proti poslaneckým odmenám poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever
 • spoluzakladateľ a člen správnej rady Občianskeho združenia PRE KOŠICE SEVER
 • organizácia Hokejového mestečka Košice 2013
 • spoluorganizácia projektu Amfik uvádza - letné kino v Košickom Amfiteátri
 • úspešné podanie na Generálnu prokuratúru SR vo veci nezákonného predĺženia Prieskumu uránového ložiska v lokalite Jahodná - Kurišková

2012

 • spoluorganizácia Hokejového mestečka Košice Sever 2012

2011

 • spoluorganizácia Hokejového mestečka Košice Sever - najväčšej fanúšikovskej zóny počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku
 • oživenie Amfiteátra v Košiciach - projekt letného kina Amfik uvádza

2010

 • úspešná registrácia a organizácia petičnej akcie na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta na primátora mesta Košice s viac ako 22 000 vyzbieranými podpismi
 • úspešné zaregistrovanie viac ako 25 nezávislých kandidátov na poslancov a starostov s viac ako 16 000 vyzbieranými podpismi pod ich kandidatúru
 • úspešná kampaň nezávislého kandidáta na poslanca mesta Košice ako aj starostu Mestskej časti Košice - Sever Mariána Gaja

2009

 • úspešné zaregistrovanie 7 nezávislých kandidátov na poslancov Košického samosprávneho kraja s viac ako 5 000 vyzbieranými podpismi na podporu ich kandidatúru