Mestská časť Košice-Sever

Starosta Gaj zmaril pokračovanie IX. miestneho zastupiteľstva Severu

Na pondelok 28.12.2015 o 15.00 hod. zvolal starosta mestskej časti Marián Gaj pokračovanie IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever. Jeho prvá časť sa uskutočnila v stredu 16.12.2015. Poslanci mali prerokovať zvyšných 12 bodov programu, medzi inými petíciu o trhovisku Merkúr, správu kontrolóra ako aj pripravovaný rozpočet Severu na rok 2016.

Podporili sme petíciu za rekonštrukciu trhoviska Merkúr

Polaček, KDH, Košice, poslanec, NRSR, primátor, Gibóda, starosta, polacek, Raši, Merkúr

Obyvatelia mestskej časti Košice-Sever podali na miestnom úrade Petíciu za zachovanie koloritu trhoviska Merkúr a zvýšenia kvality bývania v okolí OC Merkúr. V liste starostovi sa sťažujú, že už rok nekoná, neplní uznesenia poslancov mestskej časti a uráža členov petičného výboru. Členmi petičného výboru sú aj poslanci Polaček a Gibóda.

Mrhanie peňazí zvíťazilo nad rozvojom MČ Košice - Sever

Polaček, primátor, Košice, Sever, KDH, oan, poslanci
Koncom novembra sa šetrenie na úrade definitívne skončilo. Poslanci porušili svoj prísľub a starostovi schválili financie na zvyšovanie platov, odmeny a nových zamestnancov. Návrh podporilo 7 z 13 poslancov Severu.

Na Severe sú komisie pre obyvateľov verejné

V mestskej časti Košice-Sever sme urobili ďalší krok k transparentnosti. Komisie Mestskej časti sú prístupné pre verejnosť.

doplnené: Košice:Dnes Sever na rozdiel od mesta otvoril komisie občanom

TEKVICOVÁ PÁRTY – 2015 / POZVÁNKA

Stretneme sa už štvrtý krát. Prídte. 

Stretnutie susedov a priateľov
Vždy od 15:30 na Vašom Detskom ihrisku

Výmena prístreškov MHD na Severe sa začína

OaN, Polaček, Gibóda, Prístrešky pre ľudí, MHD, Sever, Košice

V predvolebnom období sme poukazovali na žalostný stav autobusových prístreškov v mestskej časti Košice - Sever
, ktoré patria k najhorším v meste Košice.  Dvadsaťročné zanedbané prístrešky MHD boli v posledných rokoch bez akejkoľvek údržby a postupne chátrali.

Magistrát vymení 18 zastávok MHD. 

MČ Košice-Sever má rozpočet

Polaček a Gibóda Miestne zastupiteľstvo Sever

Na poslednom neplánovanom miestnom zastupiteľstve poslanci schválili „kompromisný“ návrh Programového rozpočtu na rok 2015. Starosta nepodpísal návrh, ktorý sme predložili ako skupina siedmych poslancov.

Rokovania priniesli rôzne ústupky z ktorých najzásadnejším je vyčerpanie Rezervného fondu 65.000€ ako aj rozpustenie prebytku rozpočtu 17.000€. Táto zmena ako aj ďalšie úpravy narušili koncepciu budúcich investícií, ktoré boli víziou budúcich období.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Sever - 2015

Všetci nezávislí poslanci v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sever za podpory straníckych kolegov zo Smeru - SD a MOST - HÍD pripravili a schválili pozmeňovací návrh rozpočtu mestskej časti.

„Pri tvorbe rozpočtu sme sa zamerali aj na obmedzenie výdajov na správu mestskej časti s cieľom motivovať úrad k šetreniu finančných zdrojov.“  Marcel Gibóda (nez.) – vysvetlil spôsob hľadania peňazí na nové investičné projekty, ktoré poslanci chcú realizovať už v budúcom období.

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE KOLORITU TRHOVISKA MERKÚR A ZVÝŠENIA KVALITY BÝVANIA V OKOLÍ OC MERKÚR

Petíciu môžete podpísať na každom trhovom stole

Z verejne dostupných informácii ako aj z dlhodobých zámerov podnikateľských skupín pri OC Merkúr sledujeme zámer, ktorý postupnými krokmi smeruje k likvidácii niekoľko desaťročí fungujúceho trhoviska na parkovisku pred obchodným domom.

Naše obavy z postupnej likvidácie trhoviska za opierajú o prezentované zámery:

Opäť netransparentný výber dodávateľa v Košiciach na Severe

Samospráva Mestskej časti Košice – Sever pred koncom roka 2014 vyhlásila dve výzvy na výberové konania dodávateľa. Prvú z nich, na dodávateľa trhových stolov, musel starosta pod nátlakom verejnosti zrušiť, nakoľko vopred poznal jej víťaza a to ešte pred zverejnením súťažných podmienok.

Podmienky druhej súťaže, na dodanie bezpečnostnej HD kamery, sa ako skutočne netransparentné ukázali až po podpise zmluvy s víťazom výberového konania. Samotný obstarávateľ, teda MČ Košice – Sever a jej štatutár starosta Marián Gaj, totiž pri jej podpise nedodržal podmienky stanovené v ním vyhlásenej výzve na výber dodávateľa.

Stránky