Mesto Košice

Parkovanie v Košiciach s EEI - podnet zo spáchania trestného činu

EEI, Košice, Raši, Polaček, Gibóda, parkovanie, zaparkujete, parkovať, podnet, poslanecká kontrola, nezaplatím EEI

Prvý podnet o podozrení zo spáchania trestného činu podvodu a neoprávneného pozmeňovania a poškodzovania dopravných značiek v Košiciach v súvislosti s parkovacou spoločnosťou EEI, podal poslanec mesta, Jaroslav Polaček (nezávislý).

Podnet na vykonanie kontroly v EEI

EEI, Košice, Raši, Polaček, Gibóda, parkovanie, zaparkujete, parkovať, podnet, poslanecká kontrola
Podali sme podnet na vykonanie kontroly v súvislosti s výberom parkového v Košiciach:
  • k plneniu uznesenia 157/2015 „O dočasnom parkovaní motorových vozidiel...“,
  • pripravenosti mestskej polície v súvislosti s uznesením 157/2015 od 01. 7. 2016,
  • nehospodárnosti a neefektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Košice v zmysle nájomnej zmluvy č. 2012001646 v znení ďalších dodatkov medzi EEI s. r. o. a Mestom Košice,
  • platnosti uznesení, ktoré prijali poslanci mestského zastupiteľstva v súvislosti s prijatím darov od spoločnosti EEI, s. r. o.

VÝZVA primátorovi: ODSTÚPTE od nájomnej zmluvy s EEI s.r.o.!

EEI, Košice, Raši, Polaček, Gibóda, parkovanie, zaparkujete, nezaparkujem, Sever, Gaj, Košice-Sever

Jaroslav Polaček, poslanec mesta Košice, vyzval primátora mesta Košice, aby odstúpil od nájomnej zmluvy so spoločnosťou EEI, s.r.o. ktorá prevádzkuje parkovanie v Košiciach. 

Obyvatelia sa húfne chystajú na mestské zastupiteľstvo

EEI, Košice, Raši, Polaček, Gibóda, parkovanie, zaparkujete, parkovať,

O štyri dni sa môže rozhodnúť o radikálnej zmene parkovacej politiky v meste Košice. Upozorňujú vo svojej výzve na zastavenie aktivít súkromnej spoločnosti EEI aktívni predstavitelia mesta.

PROTEST proti parkovaniu v réžii EEI

EEI, Košice, Raši, Polaček, Gibóda, parkovanie, zaparkujete, nezaparkujem


Podporte nás 13. júna (pondelok) Vašou účasťou na magistráte mesta.

  • Nesúhlasíme s privatizáciou verejného priestoru.
  • Nesúhlasíme s výstavbou parkovacích miest, ktoré vzniknú len kreslením čiar.
  • Nesúhlasíme, aby mestská polícia naháňala biznis súkromnej spoločnosti.
  • Nesúhlasíme, aby sa spoločnosť EEI rozširovala aj do ďalších mestských častí.

Odvolanie riaditeľa K13 z funkcie riaditeľa

K13, Kocáč, Košice Prízivníci, Zastavme príživníkov na mestskom majetku!, Raši

Otvorený list primátorovi mesta Košice a poslancom MZ v Košiciach

Poslanec mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) dnes adresoval list primátorovi mesta Košice ako aj všetkým svojím kolegom poslancom. V liste žiada primátora mesta, aby na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva predložil návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Košice, K13 – Košické kultúrne centrá.

Zastavme príživníkov na mestskom majetku!

Zastavme príživníkov na mestskom majetku!, K13, ZOO Košice, Raši, Mesto Košice, kosice, BPMK, DPMK

Vitajte!

V normálnej spoločnosti a transparentnom meste by tento výkrik nikdy nevznikol. Ale ak veci nefungujú, rozvoj stagnuje a parazity nás potichučky okrádajú, musíme sa zastaviť a vrátiť o krok späť. Sledujte nás.

Polačekovi primátor odkázal, že rokovanie ostane neverejné

mestská rada Košice, Raši, primátor Košice, Polaček

Poslanca Polačeka dnes nepustili na rokovanie mestskej rady. Primátor mu odkázal, že rokovanie ostane neverejné "Mojim cieľom nie je narúšať rokovanie", uviedol Polaček vo svojej žiadosti.
 

PETÍCIA proti výrubu stromov na Watsonovej

petícia, Polaček, Gibóda, primátor, OAN, Košice, starosta

Máme za to, že súčasný stav zelene nám zabezpečuje adekvátne podmienky na život v zdravom životnom prostredí, v ktorom máme ako ľudia právo žiť, čo nám zaručuje aj článok 44 Ústavy Slovenskej republiky. Apelujeme na príslušné orgány verejnej správy, aby podnikli v rámci svojej právomoci všetky úkony k tomu, aby mohla byť zeleň a stromový porast zachované a aby pri tomto posudzovaní vzali plný zreteľ na spoločenskú a ekologickú hodnotu uvedených porastov, nie len pre bezprostredných obyvateľov Watsonovej a Hroncovej ulice v Košiciach, ale aj pre celú mikroklímu Košíc.

Stránky