Ing. Jaroslav Polaček

Vyštudoval Technickú Univerzitu Košice - Hutnícka Fakulta. V minulosti pracoval pre U. S. Steel Košice a úspešne riadil súkromnú spoločnosť zaoberajúcu sa zberom a likvidáciou odpadov. Úspešne pôsobil ako prednosta miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever. Má jedno dieťa.

 

Kontakt:
tel.: 0902 731 621
polacek@oan.sk 

Životopis

nar.:1976

Doterajšie zamestnania

2018 - trvá    Mesto Košice

2017 - trvá   Košický samosprávny kraj

2015 -  trvá   ODPADservis s.r.o.

 • poradenstvo a konzultácie v oblasti životného prostredia najmä pre samosprávu
 • spolumajiteľ, konateľ do 01/2019

2014 - 2018   Mesto Košice

2014 - 2018  Mestská časť Košice - Sever

 • poslanec miestneho zastupiteľstva

2010 - 2014  Mestská časť Košice - Sever

 • prednosta miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

2003 - 2012  Fúra s.r.o.

 • spoločnosť zaoberajúca sa zberom a likvidáciou odpadov     
 • spoločníkom od 2004

2002 - 2003  U. S. Steel Košice

 • Výskumný a Vývojový ústav, odbor prvovýroba a ekológia
 • Práca vo výskumných úlohách zameraných na úsporu nákladov

Vzdelanie

1995 - 2000 Technická Univerzita Košice - Hutnícka Fakulta

1991 - 1995 Stredná priemyselná škola hutnícka

1983 - 1991 ZŠ Hroncová, Košice

Osobné úspechy

2018

 • občiansky a nezávislý primátor mesta Košice

2017

 • občiansky a nezávislý poslanec Košického samosprávneho kraja

2014

 • občiansky a nezávislý poslanec mesta Košice
 • občiansky a nezávislý poslanec Mestskej časti Košice - Sever
 • predseda správnej rady Občianskeho združenia PRE KOŠICE SEVER

2013

 • spoluzakladateľ a člen správnej rady Občianskeho združenia PRE KOŠICE SEVER
 • úspešné podanie na Generálnu prokuratúru SR vo veci nezákonného predĺženia Prieskumu uránového ložiska v lokalite Jahodná - Kurišková
 • spoluorganizácia projektu Amfik uvádza - lentné kino v Košickom Amfiteátri

2010 - 2012

 • predseda Únie autodopravcov Slovenska
 • štrajk autodopravcov na podporu ich hospodárskych a sociálnych záujmov
 • zníženie spotrebnej dane z nafty,  sprehľadňovanie elektronického výberu mýta
 • spoluzakladateľ a spoluorganizátor Hokejového mestečka Košice Sever 2011 - 2012

2007 - 2009

 • kompletné zorganizovanie najväčšej rekonštrukcie obytného domu v Košiciach
 • získanie finančných prostriedkov zo ŠFRB, MVaRR, MH vo výške viac ako 1 milión EUR

2003 - 2012

 •  vybudovanie najväčšej spoločnosti na vývoz odpadu na východnom Slovensku.

2000

 • cena riaditeľa Výskumného a Skušobného Ústavu U.S. Steel Košice za najlepšiu výskumnú pracú za rok 2000

 

Ďaľšie: