Ing. Jaroslav Demský

Manažér. Štúdium ukončil na Strojníckej fakulte v Košiciach. Už viac ako polovicu života buduje a riadi súkromnú spoločnosť so 150 zamestnancami v oblasti služieb.

„Ako skúsený manažér a podnikateľ chcem pomáhať v rozvoji mojej mestskej časti a mesta Košice.“

demsky@oan.sk

Kavečany

„O nebezpečnom dopravnom prepojení cestnej komunikácie pri výjazde z Mestskej časti Košice – Sever do Kavečian sa rozpráva už viac ako 20 rokov. Tento problém je celomestský a týka sa aj návštevníkov ZOO či lyžiarskeho strediska. Zdravie a život ľudí je to najhodnotnejšie, a preto som sa rozhodol už nečakať a na vlastné náklady som nechal spracovať dopravnú štúdiu, ktorá rieši tento stav. Aj ako občan chcem pohnúť veci dopredu."