Pripomienka k zverejnenému zámeru: Zvýšenie ročnej ťažby granodioritu v existujúcom dobývacom priestore v k.ú. Košice Čemeľ.

Typ: 
Objednávka
Dodávateľ: 
OZ PRE KOSICE SEVER
Číslo dokladu: 
01/2015
Košice 31.07.2015. Občianske Združenie Pre Košice Sever dnes zaslalo pripomienku k zverejnenému zámeru týkajúcu sa zvýšenia ročnej ťažby stavebného kameňa „granodioritu“ v dobývacom priestore v k.ú. Košice Čemeľ – lom Hradová, ktorý chce presadiť spoločnosť, Eurovia-Kameňolomy s.r.o.