Výzva primátorovi Košíc na bezodkladné zvolanie pokračovania V. schôdze MZ

Richard Raši, primátor

Vážený pán primátor,
vyzývame Vás, aby ste bezodkladne zvolali pokračovanie V. schôdze mestského zastupiteľstva v Košiciach. Zároveň Vás vyzývame vysvetliť Vaše konanie, respektíve nekonanie a jeho dôvody, pre ktoré ste nerešpektovali ustanovenia rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva a zákona, a na základe čoho ste sa rozhodli nezvolať pokračovanie V. rokovania MZ v Košiciach.

Očakávame, že ako poslancovi NR SR a primátorovi mesta Košice Vám záleží na budovaní demokratických princípov a parlamentarizmu na Slovensku, ako aj rešpektovaní zákonov a ich ustanovení.

My, poslanci mestského zastupiteľstva, zastupujúci obyvateľov mesta Košice, sa domnievame, že je povinnosťou každého voleného predstaviteľa rešpektovať zákony a ustanovené pravidlá.

S úctou

Nezávislí poslanci mesta Košice:

Jaroslav Polaček,
Marcel Gibóda,
Miloš Ihnát,
Alfonz Halenár,
Oto Žarnay.

(celé znenie listu v prílohe)