Výzva poslancom mesta Košice k prijatiu zodpovednosti za predaj majetku mesta Košice

Na pondelňajšom (16.06.2014) programe rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach majú poslanci aj schvaľovanie ďalšej pravidelnej série predajov majetku mesta. V niektorých prípadoch sa jedná o logické vysporiadania rôznych disproporcií spôsobených historickými vplyvmi. V iných prípadoch, ktoré sa bohužiaľ v meste Košice množia, sa jedná o prevody a predaje, ktoré nie sú založené na princípoch transparentnosti a ekonomickej výhodnosti pre mesto Košice. Mnohokrát ich vedenie mesta zakrýva nekompetentnými dôvodmi nevynímajúc využívanie dôvodu osobitného zreteľa, nezákonného zneužitia inštitútu predkupného práva a pod..

„Boli sme upozornení na nevýhodný predaj majetku mesta Košice na Hlavnej ulici. O tomto predaji sa verejnosť nemala ako dozvedieť. Podnikatelia – záujemcovia o kúpu nemali šancu predložiť pre mesto výhodnejšie ponuky. Mesto Košice a my Košičania sme takýmto postupom vedenia mesta Košice pripravovaní o finančné zdroje a nemalý majetok.“  vyjadril sa Marcel Gibóda.

Preto požiadali Marcel Gibóda a Jaroslav Polaček listom poslancov mesta Košice:

  • o prijatie zvýšenej zodpovednosti za majetok mesta Košice,
  • o zastavenie netransparentného predaja majetku Mesta Košice,
  • o prehodnotenie spôsobu predaja majetku mesta Košice,
  • o prijatie transparentných a ekonomicky prínosných pravidiel na predaj majetku mesta Košice,

tak, aby Košice a Košičania nemuseli s hanbou čeliť podobným kauzám, ako tomu bolo v prípade kauzy poslanca Olejníka a spol.

„Máme za to, že transparentným prístupom by mesto Košice získalo viac. No nemôžeme očakávať transparentný prístup od volených orgánov mesta Košice, ktoré sa o spôsobe a cene predaja majetku mesta Košice bavia za zatvorenými dverami, bez možnosti kontroly verejnosti. Nedosiahneme najlepšiu cenu, ak o jej výške nerozhodne trh, ale pár vyvolených.“ vyjadril sa Jaroslav Polaček.

O predajnej cene rozhoduje Majetková komisia mesta Košice, ktorej rokovanie je zo zásady neverejné. Rovnako je tomu aj v prípade ostatných komisií mesta Košice, ktoré sa vyjadrujú k predaju, či prenájmu majetku mesta Košice.

Príloha: Žiadosť adresovaná poslancom mestského zastupiteľstva v Košiciach k prijatiu zodpovednosti za predaj majetku mesta Košice