Výmena prístreškov MHD na Severe sa začína

OaN, Polaček, Gibóda, Prístrešky pre ľudí, MHD, Sever, Košice

V predvolebnom období sme poukazovali na žalostný stav autobusových prístreškov v mestskej časti Košice - Sever
, ktoré patria k najhorším v meste Košice.  Dvadsaťročné zanedbané prístrešky MHD boli v posledných rokoch bez akejkoľvek údržby a postupne chátrali.

Magistrát vymení 18 zastávok MHD. 
Mesto Košice v súčasnosti podpísalo dodatok k zmluve so spoločnosťou J.C.Decaux Slovakia, s.r.o., dodávateľom a správcom prístreškov v meste Košice, na dodávku 16 nových prístreškov MHD typu STANDARD. Tieto sú bežnou výbavou autobusových zastávok v meste Košice. Súčasťou dohody je aj výmena dvoch prístreškov, ktoré sa premiestnia z Námestia Maratónu Mieru v rámci rekonštrukcie električkových tratí na Národnú triedu. Prvých deväť sa vymení v už v tomto roku a druhá polovica v nasledujúcom roku 2016.

Súčasný "štandart" na Severe.
súčasnosť„Niekoľko rokov sme sa touto problematikou zaoberali, absolvovali sme množstvo stretnutí a sme radi, že magistrát mesta uznal dôvody a pristúpil k dohode s dodávateľom. Vďaka tejto dohode budú mať Severania konečne dôstojné prístrešky MHD. K ich výmene dôjde tak, ako sme to tvrdili, bez dopadu na rozpočet mestskej časti Košice - Sever. s radosťou konštatoval Jaroslav Polaček.

Marcel Gibóda za obidvoch poslancov, ktorí sú poslancami mesta Košice ale aj poslancami mestskej časti Košice – Sever upozornil, že je rád, že predvolebné sľuby neostávajú len na papieri. „Medzi naše hlavné ciele v tomto volebnom období, okrem obnovy zastávok MHD patrí obnova trhoviska Merkúr, riešenie prechodových chodníkov na Podhradovej a na Kalvárií, ale aj humanizácia kontajnerovísk či prijatie VZN o psoch“. Dodal, že výstavba parkovacích miest, športovísk a dopĺňanie hracích prvkov na detských ihriskách na Severe má všeobecnú podporu poslancov a je preto škoda, že finančné zdroje mestskej časti sú chronicky poddimenzované.

budúcnosť

Do konca roka 2015 sa v mestskej časti Sever zmodernizujú tieto prístrešky na zastávkach MHD:
zastávkaTomášiková  (OD Beta) - ulica Národná trieda - v oboch smeroch
zastávka Mier (čerpacia stanica OMV) – ulica Hlinkova - v oboch smeroch
zastávka Krajský úrad (Okresný úrad) – ulica Watsonova a Hlinkova - v oboch smeroch
zastávka Technická univerzita (Ekonomická fakulta) - ulica Letná - smer Amfiteáter
zastávka Botanická záhrada (SAV) – ulica Watsonova - smer Amfiteáter
zastávka Obchodná akadémia – ulica Watsonova – smer Komenského

V roku 2016 sa zmodernizujú prístrešky na zastávkach MHD:
Polianska, štadión Lokomotívy, Technická univerzita – Němcovej (2x), Botanická záhrada, Cesta pod Hradovou - Gerlachovská, Atletická, Cyklistická, OC Mier – Národná trieda.