Súťaž na predaj mestského podielu KOSIT-u je zlodejina!

Zlodeji, Raši, Košice, Kosit, Polaček

Na Magistráte mesta Košice boli definitívne vyhodnotené ponuky zo "súťaže" na predaj 29% podielu akcií KOSTu. Komisia menovaná poslancami mesta Košice v pomere hlasov 4:1 odsúhlasila "víťaza" tejto verejno-obchodnej súťaže, ktorým sa stala česká AVE SR Východ a.s. s ponukou 4,61mi. €.

Jaroslav Polaček: "Zdržal som sa hlasovania, lebo predložené ponuky nezodpovedajú realite. Celú súťaž považujem za zlodejinu najhrubšieho zrna, pretože trhová cena podľa zahraničných analytikov je 10mil. €. Košičania, tak prídu o minimálne 5,4mil. €. A to už nehovorím o tom, že všetky zúčastnené firmy majú prepojenia na predstaviteľov SMERU-SD. Košičania tak budú finančne ošklbaní dvakrát raz na nízkej cene za predaj podielu v Kosite a druhý krát na vysokých poplatkoch za likvidáciu odpadu."

Taktiež máme informácie, že KOSIT bol a aj je posledné mesiace veľmi aktívny pri akvizíciách (nákupoch) konkurenčných firiem na východnom Slovensku. O čom svedčia aj dnešné personálne rošády v niekoľkých firmách pôsobiacich v odpadovom hospodárstve. Ak je pravdou, že KOSIT kúpil ďalšie skládky odpadov, tak cena KOSITu je dnes výrazne vyššia - aj od ceny zo znaleckého posudku (3,6mil. € z 12/2015) a aj od trhovej ceny odhadovanej analytikmi (10mil. €).

Rastislav Trnka preto vyzval primátora Rašiho (SMER-SD) a jeho poslušných kolegov, aby zverejnili súpis majetku KOSITu a vysvetlili investície KOSITu: "Košičania si zaslúžia vedieť čo všetko vlastne ideme predať v 29% podiele spoločnosti. Zároveň primátora žiadam, aby zverejnili všetky zrealizované (od 12/2015) a aj plánované investície KOSITu v iných spoločnostiach. Všetky tieto "investície" do iných odpadových spoločností sa realizujú z peňazí Košičanov a neboli odsúhlasené Mestským zastupiteľstvom. Upozorňujem na túto skutočnosť hlavne preto, lebo primátor tvrdí mestským poslancom a aj verejnosti, že KOSIT musíme predať, lebo KOSIT nemá peniaze na investície do spaľovne, ktorú prevádzkuje."

"Trváme na tom, že súťaž musí byť zrušená, lebo "niekto" tu hrá špinavú hru s majetkom všetkých Košičanov, chceme sa naďalej stretnúť s primátorom, aby sme mu objasnili všetky naše dôvody a pohnútky, prečo je na ňom korupčný tieň podozrenia v súvislosti s touto nezmyselnou privatizáciou, nevýhodnou pre Košičanov," na záver doplnili poslanci.