Stop privatizácii odpadu

Polaček, Kosit, odpady, primátor, Košice

Príprava privatizácie odpadu v Košiciach má neblahé dopady na ceny, ktoré platia Košičania.

Poslanci Rastislav Trnka a Jaroslav Polaček (obaja nezávislí) na tlačovej konferencii v Košiciach vyhlásili: "Zástupcovia mesta Košice, si dlhodobo neplnia svoje povinností, ktoré im vyplývajú z verejných funkcií. Poplatky za likvidáciu odpadu by sa v prípade kvalifikovanej práce primátora a zástupcov mesta v spoločnosti KOSIT, a.s. moholi pre obyvateľov Košíc znížiť o desiatky percent!. Navyšovanie cien a zisku pre Kosit s následným predajom košickej spaľovne do súkromných rúk je len úlohou, ktorú plnia."

Účelovosť verejno-obchodnej súťaže, občan na poslednom mieste

"KOSIT zarába hlavne na Košičanoch v prepočte na obyvateľa, ale prečo je tomu tak? Aký je skutočný záujem volených predstaviteľov mesta, ktorí pôsobia v KOSITe. Koho záujmy sledujú svojimi vyjadreniami a postupmi primátor Raši, starosta Jakubov - člen dozornej rady, námestník Petruško - člen predstavnstva Kositu. Prečo náklady KOSITu znášajú len Košičania?  A prečo verejní funkcionári dovoľujú KOSITu, aby si veselo zarábal za dumpingové ceny v iných mestách, hoci KOSIT je tu primárne pre Košičanov?", pýtajú sa poslanci.

R. Trnka: "Je absurdné, keď okolité mestá majú od spoločnosti KOSIT ponuky na nižšie ceny za likvidáciu odpadu ako samotní Košičania, keď ide v podstate o našu - mestskú firmu." V porovnaní s indikatívnou ponukou KOSITu pre mesto Prešov, Košičania majú vyššie ceny za likvidáciu odpadu o cca 25%

Primátor mesta nezabezpečil pre mesto zníženie ceny za triedený zber v zmysle zákona, čím odpad preplácame o jeden milión eur. Ak by si primátor svoju prácu plnil zodpovedne obyvateľia by ušetrili ďaľších 13% z ceny odpadu.

A v neposlednom rade primátor mesta Košice a zástupcovia mesta v orgánoch KOSITu nezabezpečili zníženie ceny za likvidáciu odpadu, ktorú mali urobiť v zmysle Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 2001/00539/IZM/41 čl. III, b. 5 k zmluve s Kositom od 1.1.2017. Dôvodom zmluvného zníženia ceny  je dodávania tepla a elektrickej energie do energetických sietí vo výške približne 1,8mil.€. Zľava pre Košičanov na cene by mohla dosiahnuť výšku až do 23%.

"Ak by sme teda premietli všetky tieto položky do ceny pre obyvateľa, výsledná cena by mohla byť nižšia pre obyvateľov Košíc až o polovicu, čiže nie súčasných 31,35 € na každého obyvateľa, ale cca 15,50 €. Košičania by boli určite vďační už aj za 23%-né alebo 36%-né zníženie poplatkov za odpady. Taktiež z toho vyplýva, že zástupcovia mesta v KOSITe (Petruško , Jakubov) na čele s primátorom Rašim chcú docieliť, aby konečný poberateľ výhod bol už len súkromník a  nie ľudia žijúci v Košiciach, ktorých majú chrániť. Zásadne s tým nesúhlasíme a požadujeme kompetentné riadenie nášho majetku, v podobe znižovania cien za odpad bez odpredávania obchodného podielu v Kosite," vysetľuje Rastislav Trnka 

Jaroslav Polaček k cenám za odpad zdôraznil: "To čo tu vidíme je dôkaz, že verejní funkcionári nehája verejné záujmy obyvateľov, ide o zanedbanie povinností týchto vyššie spomenutých zástupcov ľudí ako volených predstaviteľov. Oni vlastne robia všetko preto, aby spoločnosť Kosit úmyselne v manévrovaliI do súkromnýc rúk.  Na tomto pracovali 5 rokov? Nebol náhodou jeden z predvolebných sľubov primátora Rašiho znížiť ceny za odpad pre Košičanov na úkor okolitých miest?"

Mesto: Musíme podiel v Kosite predať

Predaj vedenie mesta obhajuje:
a.) veľkými investíciami vo výške 52 mil. €, na ktoré mesto nemá,
b.) medzinárodnou arbitrážou z dôvodu havárie (požiaru) turbíny.

R. Trnka: "V minulosti Taliansky akcionár, ktorých dnes nahradili Slováci problém investícii (v roku 2010) riešil pôžičkou od majoritného majiteľa. Pôžička bola nastavená tak, aby Košice splácali pôžičku z budúcich ziskov Talianom. Nerozumiem, prečo sa teraz naši manažéri tvária, že sa to nedá? Vidím v tom úmysel a neochotu riadiť a zveľaďovať nás obchodný podiel ľudmi, ktorí sú za to platený." Trnka dodáva, že spoločnosť Wood& Company, ktorá kúpila zo dňa na deň podiel od Talianskych majiteľov je investičná skupina, za ktorou stoja Slováci a Češi a  zhodou okolností vlastnia aj spoločnosť EEI, s r.o., ktorá v Košiciach ovládla parkoviská.

J. Polaček: "Hrozbu arbitráže, považujem za nezmysel a divadlo s verejneu mienkou. Ak turbína "nevybuchla" z dôvodu pochybenia Kositu, čo sa nepreukázalo, tak sa nie je čoho báť. Turbína bola poistená a teda naťahovačky či dodávateľ dodal všetko tak ako mal je druhoradá záležitosť. Opäť sme len svedkami zahmlievania a manipulácie s verejnou mienku a preto poźadujeme zverejnené všetkých dokumentov týkajúcich sa arbitráže a poistného vzťahu"

Obaja poslanci zároveň informovali o zámere Olomouckého kraja, ktorý plánuje vybudovať novú modernú plazmovú spaľovňu za 55 až 74 miliónov eur. "Aj týmto argumentom sa snažíme upozorniť na umelo navyšovanú investíciu Kositu, ktorý požaduje od samosprávy prehnane veľa peňazí na svoj rozvoj."

Výzva k spolupráci

Téma predaja Kositu je príliš široká a zložitá preto poslanci žiadajú Košičanov, ale aj obyvateľov iných miest, aby im posielali svoje skúsenosti s KOSITom, príbehy, návrhy, informácie v súvislosti so zverejnenými faktami a hlavne postoje ku výške poplatkov, ktoré platia, na email: odpady@zastavmeich.sk  Poslanci sľúbili, že v najbližších týždňoch prinesú ďaľšie informácie, ktoré v súčastnosti preverujú. "Našim cieľom je urobiť všetko pre zastavenie nezmyselnej privatizácie obchodného podielu, ktorý je v rukách nás Košičanov," zdôraznili poslanci na záver.