Starosta MČ Sever nezverejňuje zápisnice z rokovaní zastupiteľstiev

Kosice-Sever, Gaj
Už viac ako 100 dní uplynulo od konania IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa konalo v minulom roku 16. decembra. Nezávislí poslanci Polaček a Gibóda upozorňujú, že nezverejňovanie zápisníc je na Severe bežný jav.

Povinnosť uverejňovať zápisnice vyplýva nielen z rokovacieho poriadku mestskej časti ale aj zo Zákona o obecnom zriadení ako aj Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Poslanec Jaroslav Polaček na to písomne pred týždňom ale aj osobne na ostatnom miestnom zastupiteľstve upozornil starostu ako aj prednostu miestneho úradu. Polaček uviedol, že nezverejňovanie informácií považuje za arogantný výsmech obyvateľom mestskej časti.: „Apelujem na Vás, aby ste svoje funkcie brali vážne a zodpovedne. Úlohou samosprávy je aj zverejňovať verejné dokumenty, ktorým sú bezpochybne aj zápisnice z rokovaní. Vašim konaním opovrhujete obyvateľmi mestskej časti a  obmedzujete prácu poslancov“. Podobnou situáciou sa Polaček zaoberal aj v júni 2015 kedy mu starosta odpísal: “adresat vyuziva cas pracovneho pokoja a regeneracie....„
 
Marcel Gibóda upozornil, že starosta mu na jeho písomné žiadosti odmieta vydať aj audio nahrávky z rokovaní zastupiteľstiev o ktoré pravidelne už rok spolu s Polačekom žiadajú.