Starosta Gaj zmaril pokračovanie IX. miestneho zastupiteľstva Severu

Na pondelok 28.12.2015 o 15.00 hod. zvolal starosta mestskej časti Marián Gaj pokračovanie IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever. Jeho prvá časť sa uskutočnila v stredu 16.12.2015. Poslanci mali prerokovať zvyšných 12 bodov programu, medzi inými petíciu o trhovisku Merkúr, správu kontrolóra ako aj pripravovaný rozpočet Severu na rok 2016.

V čase začiatku rokovania boli v pondelok 28.12. na miestnom úrade prítomní iba poslanci Kosmas Bekiaris, Marcel Gibóda a Jaroslav Polaček. Podľa slov pracovníkov miestneho úradu, rokovanie však starosta "zrušil", nakoľko sa mu vraj dopredu ospravedlnila nadpolovičná väčšina poslancov. O tomto zrušení mal poslancov informovať emailom zaslaným v daný deň a oznamom na www.kosicesever.sk.

"Nie som 24 hodín na mailoch, či na stránke Severu. Ja normálne pracujem a musel som si preložiť dôležité pracovné aj súkromné stretnutia aby som tu dnes prišiel a splnil svoj záväzok poslanca. Starosta Gaj je na 60%, to však neznamená, že má byť lajdák. Ani on, ani prednosta, či iný poverený a kompetentný vedúci zamestnanec na tomto úrade nebol v práci!" vyjadril svoje rozhorčenie nad situáciou Jaroslav Polaček.

Rokovanie tak začalo netradične v kancelárii zapisovateľky miestneho zastupiteľstva. Ako vidno podľa prezenčnej listiny, ospravedlnení boli iba 3 poslanci. V zmysle rokovacieho poriadku poslanci počkali stanovený čas či sa naplní kvórum a dostaví sa aj pán starosta ako zvolávateľ rokovania. "Chápem, ak sa ospravedlní väčšina poslancov, že sa práve nášmu starostovi nechce trepať z Tatier, či Starého mesta kde býva na Sever. Nechce sa mu zbytočne cestovať a čakať pol hodinu, než oznámi tým čo prišli, že rokovať sa nebude. No je to neúctivé jednanie. Je také ťažké zavolať, či poslať SMS?“ pýta sa poslanec Severu Marcel Gibóda, pričom poukazuje na fakt, že Sever vynakladá mesačne viac ako 550 € na služobné telefóny.„Načo má každý pracovník úradu telefón a vedúci mobily? Načo platia Severania starostovi Gajovi drahý iPhone a paušál, keď z neho nevie ani len poslať slušnú SMS?“

Starosta rokovanie „zrušil“ pre údajnú neuznášania schopnosť poslancov. Učinil tak iba niekoľko hodín pred rokovaním zastupiteľstva. „Porušil tým zákon o obecnom zriadení, zákon o meste Košice ako aj rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva na Severe. Svojim konaním opäť znevážil funkciu starostu ako voleného zástupcu obyvateľov mestskej časti Košice Sever.“ vyjadrili sa poslanci Gibóda a Polaček.

Do neistoty svojim konaním starosta Gaj opäť dostal aj občanov, ktorým nie je ľahostajný osud trhoviska Merkúr. Bod petície za jeho zachovanie tak snáď na tretí pokus prerokujú poslanci najskôr v novom roku.