STANOVISKO poslancov k rekonštrukčným prácam IKD v Košiciach a k nezvolaniu MZ

rekonštrukcia tratí, električky, oan, Raši, poslanci, Košice, primátor

V pondelok 20.07.2015 sme slušným a citlivým spôsobom vysvetlili vedeniu mesta Košice, dôvody pre ktoré sa navrhovaného stretnutia pre poslancov mesta Košice v súvislosti s rekonštrukčnými prácami IKD nezúčastnime. Následne sme požiadali primátora Mesta Košice Richarda Rašiho, aby zvolal rokovanie mestského zastupiteľstva s jediným bodom rokovania, ktoré by sa týkalo  Rekonštrukcie električkových tratí v meste Košice.

V žiadosti sme požadovali aby, z dôvodu vyváženosti a objektívnosti v rámci  komplexnej diskusie boli na rokovaní mestského zastupiteľstva prítomní  aj  stavebný dozor za mesto Košice, zodpovední zamestnanci mesta či ďalší zmluvní partneri, ktorí participujú na tejto významnej akcii.

Stretnutia, bez mien diskutujúcich, tak ako sme to špecifikovali v našej žiadosti primátorovi, preto vnímame ako neprofesionálny prístup. Zo strany primátora nevidíme úprimný záujem o otvorený a transparentný dialóg s poslancami a občanmi mesta Košice. Mestské zastupiteľstvo je jedinou  pôdou na takýto dialóg v rámci samosprávy mesta.

K dnešnému dňu skupina 11 poslancov, ktorá trvá na výzve nedostala žiadnu odpoveď. V stanovisku pre média sa uvádza, cit: „...neberieme túto iniciatívu za profesionálny dialóg, v ktorom by z ich strany išlo naozaj o dobro občanov“  Domnievame sa, že je úplne jedno či pri komunikácii primátor – poslanci, je výzva zaslaná poštou alebo elektronicky a či výzvu podpíše jeden alebo niekoľko poslancov. Preto na odpovedi ako aj na zvolaní neplánovaného zastupiteľstva i naďalej trváme a dnešného stretnutia za zatvorenými dverami sa ako zodpovední zástupcovia obyvateľov nezúčastníme.

Okrem iného nám stále nebolo vysvetlené, prečo je potrebné oddeľovať obyvateľov, novinárov a poslancov mesta od dialógu o verejných investíciách mesta Košice, ktoré sú platené aj za peniaze nás obyvateľov. Konanie primátora mesta považujeme za účelové s cieľom zahmlievať skutočný stav investícií v Košiciach.

viac informácii k téme nájdete aj na tejto linke:
(plné znenie výzvy ako aj listov adresovaných vedeniu mesta nájdete TU.)

 

Nezávislí poslanci MZ v Košiciach:
Jaroslav Polaček (NEKA)
Marcel Gibóda (NEKA)
Alfonz Halenár (NEKA)
Miloš Ihnát (NEKA)
Oto Žarnay (NEKA)                                                                                                 

a poslanci Pravého poslaneckého klubu pri MZ v Košiciach:
Miroslav Špak (SIEŤ)
Daniel Rusnák (KDH)
Ľubomír Grega (NEKA)
Ján Sekáč (SIEŤ)
Igor Jutka (SIEŤ)
Bernard Berberich (KDH)

(c) OaN