Referendum o mestských častiach v Košiciach BUDE! Primátor Raši si osvojil náš návrh.

Primátor Raši si osvojil návrh Občianskych a Nezávislých poslancov

Primátor Raši si osvojil návrh Občianskych a Nezávislých.

Poslanci mesta Košice Marcel Gibóda a Jaroslav Polaček dňa 9. februára 2015 na rokovaní Mestského zastupiteľstva navrhli prípravu podkladov pre vyhlásenie referenda o otázke samosprávneho členenia mesta Košice. Primátor mesta Richard Raši si s odstupom času osvojil ich návrh na vyhlásenie celomestského referenda v tejto otázke.

Rozhodnú občania a nie politici

„Veľmi ma teší, že táto téma nezaspala. Naše návrhy a konštruktívna kritika činnosti vedenia mesta Košice v posledných rokoch v tejto téme, si očividne našla správneho adresáta,“ vyjadril sa Marcel Gibóda, predkladateľ návrhu„Právo rozhodnúť o budúcom fungovaní mesta Košice majú iba jeho obyvatelia.“

Do dnešného dňa pre verejnosť neboli zverejnené žiadne konkrétne koncepcie nového členenia mestských časti mesta Košice, ako ani finančné analýzy spracované Magistrátom mesta. „Veríme, že v najbližšej dobe dôjde k zmene a primátor Raši konečne predloží návrhy a finančné analýzy.“ vyjadril svoje presvedčenie Marcel Gibóda.

Pôvodný návrh poslancov Gibódu a Polačeka mal za cieľ:

  • Skrátiť termín na prípravu návrhov členenia mesta Košice na Mestské časti do 31.12.2015 (pôvodne 31.12.2016).
  • Predložiť verejnosti a poslancom mestského zastupiteľstva koncepciu nového členenia mestských časti mesta Košice aj finančné analýzy, ktoré boli prezentované primátorom na verejnej diskusii v roku 2013.
  • Definovať potrebné materiálne technické a finančné prostriedky na zabezpečenie realizácie celomestského referenda obyvateľov mesta Košice za účelom schválenia členenia samosprávy mesta Košice.

Kedy sa uskutoční referendum?

Termín prípravy materiálov sme navrhli skrátiť z dôvodu, aby sa neopakovala situácia časovej tiesne ako v roku 2013, nakoľko táto téma je naozaj vážna. „Z verejnej debaty v roku 2013 som dospel k záveru, že vedenie mesta Košice už má istú víziu o počte mestských častí. Otázne sú však prepočty finančnej úspory, ktoré verbálne prezentoval p. Raši. Prečo konkrétne návrhy nikto nevidel, nerozumiem.“ vyjadril sa Jaroslav Polaček, spolupredkladateľ poslaneckého návrhu. „Podstatné je totiž nie len samotné referendum ale najmä otázky aké budú obyvateľom mesta Košice predložené.“ – doplnil Polaček

Dôležité je poznať, čo nás bude referendum stáť a o tom bol tretí bod návrhu Občianskych a Nezávislých poslancov mesta Košice. „Samozrejme, cieľom nastavenia termínov na prípravu podkladov a analýzou alternatív by sme isto dospeli k tomu, že finančne najvýhodnejším je spojenie tohto referenda s plánovanými parlamentnými voľbami v roku 2016.“ zdôvodnil predkladané termíny Jaroslav Polaček.

Tento termín označil za reálny aj primátor mesta Košice Richard Raši (TU).

V otázke členenia mesta na mestské časti sa zabúda na variant Silného mesta Košice

„Ja osobne vidím obrovskú výhodu napr. v jednej mestskej časti. To znamená., že by nejestvovala žiadna mestská časť. Ohromne by to zrýchlilo všetky procesy a implementácie koncepcií, ak sa tu nejaké nájdu. Ide tu o ušetrenie omnoho väčších finančných prostriedkov, než sú nejaké odmeny a platy pre starostov a primátorov.“ Vyjadril sa v rámci diskusie na rokovaní MZ 9. Februára 2015 Alfonz Halenár, nezávislý poslanec mesta Košice a starosta mestskej časti KVP.

„Téma jedného, silného mesta Košice v samospráve nie je nová, priniesla by v mnohých oblastiach zjednodušenie života bežných Košičanov. Obyvateľom je totiž jedno, či sa im o ich cesty a chodníky stará starosta alebo primátor. Jediné čo ich zaujíma je, aby boli v poriadku a tak je tomu vo všetkom.“ myslí si Jaroslav Polaček.

„Mesto Košice je primalé na to, aby boli pre jeho obyvateľov samostatne fungujúce mestské časti výhodné. Už ďaleko väčšie mestá prišli na to, že je to ekonomicky nerentabilné. Sme za zachovanie prirodzených mestských častí, no za spojenie a zefektívnenie fungovania samosprávnych procesov.“ predstavuje víziu Občianskych a Nezávislých Marcel Gibóda a dodáva: „Mestské časti a ich obyvatelia pri správnom nastavení neprídu o svoj vplyv na dianie v ich mestskej časti, ba ani o financie na jej rozvoj. Zákon o obecnej samospráve pozná inštitúty, ktoré v iných veľkých mestách na Slovensku fungujú.“

O ďalšom vývoji v otázke referenda Vás budeme informovať už po mestskom zastupiteľstve mesta Košice, ktoré sa uskutoční v pondelok 27. apríla 2015 od 8.00 hod. vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Všetci obyvatelia sú srdečne vítaní. On-line prenos bude dostupný na www.kosice.sk.

 

Prílohy: