Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Sever - 2015

Všetci nezávislí poslanci v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sever za podpory straníckych kolegov zo Smeru - SD a MOST - HÍD pripravili a schválili pozmeňovací návrh rozpočtu mestskej časti.

„Pri tvorbe rozpočtu sme sa zamerali aj na obmedzenie výdajov na správu mestskej časti s cieľom motivovať úrad k šetreniu finančných zdrojov.“  Marcel Gibóda (nez.) – vysvetlil spôsob hľadania peňazí na nové investičné projekty, ktoré poslanci chcú realizovať už v budúcom období.

Prioritou celého pozmeňovacieho návrhu je podľa predkladateľa Jaroslava Polačeka (nez.) "vytvoriť nové východiská rozvoja" (projekty) mestskej časti zamerané na:

 • verejné osvetlenie v dlhodobo neriešených miestach,
 • obnovu trhovísk a skvalitnenie služieb na trhoviskách,
 • revitalizáciu Námestia Jána Mathého,
 • riešenie prechodových chodníkov,
 • rekonštrukciu budovy bývalých detských jaslí na Gerlachovskej ulici pre komplexné využitie obyvateľov.
Anna Zimmermannová (SMER-SD), ktorá aj v minulom volebnom období pôsobila v miestnom zastupiteľstve, vyzdvihuje nadväznosť rozpočtu na minulé obdobie, ktoré súviselo s výstavbou parkovacích miest, detských ihrísk a športovísk -  „ Je potrebné zachovať kontinuitu rozbehnutých investícií “.
 
„Návrh, ktorý som podporil, vnáša poriadok do prideľovania dotácií v zmysle VZN 42/2004, čo považujem za dôležité - dodal Vladimír Vágási (MOST - HÍD).

Nad rozpočtom sme strávili mnoho hodín, vysvetľuje tvorbu rozpočtu Kosmas Bekiaris (nez.) : „Vnímam ho ako víziu pre celé volebné obdobie smerovania mestskej časti Košice-Sever."
 
Rozpočet poslanci navrhli s prebytkom hospodárenia v hodnote takmer 18.000 € a do rezervného fondu vrátili viac ako 60.000 €  s cieľom vytvoriť dostatočnú finančnú rezervu na realizáciu spomenutých východísk rozvoja mestskej časti Košice-Sever v rokoch 2016 - 2018.
Za navrhovanú zmenu  rozpočtu hlasovalo sedem poslancov z trinástich.
 1. Kosmas Bekiaris, (Nez.)
 2. Marcel Gibóda, (Nez.)
 3. Dagmar Kažimírová, (Nez.)
 4. Jaroslav Polaček, (Nez.)
 5. Anton Švajlen, (Nez.)
 6. Vladimír Vágási, (MOST – HÍD)
 7. Anna Zimmermannová, (SMER – SD)