Pozvánka na brífing k V. rokovaniu Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Poslanci mesta Košice pozývajú zástupcov médií na brífing, ktorého témou bude:
V. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach
  • výzva primátorovi mesta Košice vo veci zvolania pokračovania V. rokovania mestského zastupiteľstva
  • poukázanie na porušenie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorým došlo v postupe mesta Košice pri vydávaní rozhodnutí na V. rokovaní MZ

Pred podaním podnetu na prokuratúru SR ako aj podnetu komisií na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Košice, vo veci porušovania zákonov a k potláčaniu demokratických princípov verejne vyzveme oba orgány verejnej moci mesta Košice (primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva),  aby sme spoločne odstránili prvky umelo vytváranej právnej neistoty a svojvoľného výkladu zákonov a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Košice.

V demokratickej spoločnosti musí byť právo poslanca predkladať vlastné návrhy zabezpečené tak, aby nebolo obmedzené až zmarené  – musí mať zabezpečený stav právnej istoty, aby sa mohol následne relevantne zodpovedať za svoju činnosť voličom, čo je jeho základným atribútom poslanca.

 

Brífing sa uskutoční:

vo stvrtok 09. júla 2015 o 8:45hod v priestoroch zasadačky mestskej časti Košice-Staré Mesto

(Hviezdoslavova 7, Košice)

Dĺžka konania brífingu je stanovená na 20 minút. Po brífingu bude priestor na vaše otázky .

súvisiace články:
Výzva primátorovi Košíc na bezodkladné zvolanie pokračovania V. schôdze MZ
Návrh na vyhlásenie V. rokovania Mestského zastupiteľstva za neplatné
Najdôležitejšie body V. rokovania MZ v Košiciach

 

S úctou nezávislíposlanci mesta Košice:

Marcel Gibóda
Alfonz Halenár
Miloš Ihnát
Jaroslav Polaček
Oto Žarnay

Viac informácií: info@OaN.sk, +421 902 731 621

                            FB: www.facebook.com/ObcianskiaNezavisli