Posledné predvolebné zastupiteľstvo na Severe

V stredu 8. októbra sa na Severe uskutočnilo posledné a slávnostné rokovanie miestneho zastupiteľstva na Severe, pred novembrovými komunálnymi voľbami. Tak ako vždy sa ho zúčastnili aj Občianski a nezávislí. Krátky program rokovania bol prekvapivo doplnený o bod prerokovania majetkových priznaní. Stalo sa tak po prvý raz po troch rokoch.

Zákony si na Severe vysvetľujú po svojom

Svoje majetkové priznania tak po rokoch, bez hrozby zákonnej sankcie, majú dodatočne doplniť poslanci Beňo (KDH), Červeňáková (SDKÚ-DS), Košičan (KDH) a Kalanin (KDH). „Porušenie zákona však poslancom očividne neprekáža, veľmi statočne to zobrali na vedomie.“ zhodnotil Marcel Gibóda, ktorý komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a jej predsedu Vladimíra Gürtler (7statočných) za takéto jednanie dlhodobo kritizuje. Pritom v roku 2011 miestne zastupiteľstvo finančne potrestalo Richarda Šmídu (SMER-SD) za to, že neodovzdal ani v dodatočnej lehote svoje majetkové priznanie za rok 2010.

Financie mestskej časti v roku 2014 komisiu ani miestnu radu nezaujímali

Poslanci prerokovali aj rozpočtové záležitosti mestskej časti, aj keď sa týmito bodmi nemohli predtým zaoberať odborné orgány Severu. Tieto pre poslaneckú neúčasť neboli uznášaniaschopné. Zastupiteľstvo tak schválilo správu o „ne“čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2014, kde nie sú napĺňané investičné a rozpočtom definované akcie mestskej časti. Vedenie úradu nevedelo poslancom ani verejnosti predložiť skutočný stav prostriedkov na účtoch MČ.

Pri starostom navrhnutej zmene rozpočtu Severu na rok 2014 sa poslancom „nepodarilo“ schváliť kúpu nového vozidla pre potreby úradu. Prostriedky, ktoré sa na uvedený nákup vozidla mali použiť boli pôvodne v rozpočte vyčlenené na osvetlenie parku Kustrová. „Zrealizovať takýto nákup tesne pred voľbami je netransparentné a neefektívne pretože úrad Severu disponuje ďalším nevyužívaným vozidlom. Je nevysvetliteľný záujem starostu, kúpiť nepotrebné auto 4 týždne pred voľbami namiesto zabezpečenia osvetlenia parku čo bola schválená investícia.“ vyjadril svoje počudovanie a rozhorčenie Jaroslav Polaček. Neminuté financie tak poslanci presunuli do rezervného fondu.

Rovnako úrad Severu v tomto roku nedokáže naplniť ani poslancami schválenú žiadosť občanov Kalvárie na označenie pešej zóny na ulici Na kalvárii. „Aj tu sme si bohužiaľ opäť vypočuli iba výhovorky zo strany úradníkov a starostu, ako sa to nedá!“ hnevá sa Marcel Gibóda, obyvateľ Kalvárie a člen petičného výboru Za záchranu a ochranu historickej časti mesta Košice - pešia zóna Na kalvárii.

Slávnostnú atmosféru pripomínala len hymna v úvode

Výzva zaslaná poslancom od Polačeka a Gibódu mala svoj význam. Tri zo štyroch pripomienok si síce poslanci osvojili, avšak vágne výhovorky vedenia úradu a minimálna kritika a záujem zo strany poslancov mestskej časti sa stali dôkazom stagnácie mestskej časti, ako aj samotného mesta. Pritom medzi súčasnými poslancami sú aj štyria záujemcovia o starostovskú stoličku.

„Atmosféru posledného rokovania nie všetci zúčastnení emocionálne uniesli, čim sa vytratila práca všetkých, ktorí pracovali celé štyri roky a zaslúžili by si naopak úprimné poďakovanie. Preto sa aspoň za nás chcem poďakovať všetkým pracovitým a zanieteným zamestnancom úradu, ako aj aktívnym poslancom.“ uviedol Marcel Gibóda.

„Posledné rokovanie miestneho zastupiteľstva na Severe nám dokázalo, že dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli kandidovať boli správne.“ zhodnotil Jaroslav Polaček.