Poslanci žiadajú košický magistrát, aby vybavoval maily obyvateľov

Spamy primátora Rašiho

Poslanci Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda zorganizovali spolu s ďaľšimi poslancami mesta Košice Alfonzom Halenárom, Milošom Ihnátom. Miroslavom Špakom a Otom Žarnayom briefing, na tému:

Elektronická „ne“komunikácia vedenia mesta Košice s občanmi v 21. storočí.

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 09.02.2015 primátor mesta Košice Richard Raši (SMER-SD) informoval poslancov, že v rámci elektronickej komunikácie cit:“ požiadavky prímam len z oficiálnych adries“.

Na základe takýchto a podobných vyhlásení vnikla vážna obava z komunikácie mesta Košice s  občanmi  mesta. V transparentnom meste Košice, považujeme za hrubo netransparentné, ak obyvatelia píšuci na oficiálne adresy zverejnené na webstránke mesta, nemajú istotu či ich námety, prosby, žiadosti či sťažnosti niekto číta a rieši.

Do podateľne Magistrátu mesta Košice poslanci odovzdali žiadosť obyvateľov primátorovi:

Vážený pán primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.

Dovoľte nám týmto oficiálne podať žiadosť a zaregistrovať e-mailové adresy všetkých občanov, obyvateľov mesta Košice ako aj právnických osôb na elektronickú komunikáciu s mestom Košice.

Žiadame Vás, aby prichádzajúce e-maily od občanov, obyvateľov mesta Košice ako aj právnických osôb neboli blokované v rámci elektronickej komunikácie (v doménach mesta Košice) so zamestnancami Magistrátu mesta Košice, vedením mesta Košice, mestskými podnikmi a dotknutými organizáciami.

Žiadame, aby mesto Košice reagovalo v primeranej lehote na e-maily občanov, obyvateľov mesta Košice ako aj právnických osôb v rámci elektronickej komunikácie.

Okrem iného na Vás apelujeme, aby ste v rámci štandardnej elektronickej komunikácie mesta Košice, zaviedli systém automatického potvrdzovania prijatia e-mailu každému obyvateľovi, ktorý komunikuje s mestom elektronicky.

Na záver nám dovoľte tlmočiť sklamanie občanov, obyvateľov mesta Košice ako aj zástupcov právnických osôb nad faktom, že v 21. storočí musíme riešiť takúto základnú otázku štandardnej e-mailovej komunikácie verejnej správy s občanmi, obyvateľmi mesta Košice ako aj s právnickými osobami.