Poslanci mesta Košice nesmú byť bábkami v rukách jeho vedenia

Dnes, pri príležitosti XXIV. rokovania mestského zastupiteľstva mesta Košice, sme opätovne vyzvali poslancov mesta Košice, aby sa nenechali vedením mesta Košice zlákať a využívať na zakrývanie jeho aktivít.

"Mesto Košice na jednej strane chronicky upiera práva občanom ignorovaním ich písomných žiadostí, porušovaním zákonov SR a Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva mesta Košice. Na strane druhej, aplikuje len tie potreby a požiadavky prostredníctvom mestského zastupiteľstva, cez ktoré si populisticky dokáže zvyšovať vlastný kredit na úkor transparentného rozhodovacieho procesu."  vyjadril sa Marcel Gibóda za Občianskych a Nezávislých.

"Apelujeme na poslancov mesta Košice, vyzvite vedenie mesta Košice na čele s primátorom Richardom Rašim (SMER-SD) k zodpovednosti za svoje návrhy v zmysle poverenia uznesenia mestského zastupiteľstva a zamietnite navrhovaný bod dnešného rokovania (bod č. 13) mestského zastupiteľstva. Vašou druhou a logickejšou možnosťou je prijatie uznesenia, kde upravíte predmetné uznesenie číslom 883 a zbavíte tak primátora absolútneho práva robiť si s rozpočtom mesta Košice a peniazmi nás všetkých Košičanov čo len chce!" vyzýva poslancov mesta Jaroslav Polaček.

Samotný text výzvy s odôvodnením nájdete tu:

Žiadosť adresovaná poslancom mestského zastupiteľstva k prijatiu rozpočtovej zodpovednosti neschválením návrhu na 1.zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014