Polaček a Gibóda podali podnet na prokuratúru na preskúmanie odmien poslancov

„Odmeny poslancov Mesta Košice nie sú v zmysle zákona.“

Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda podali podnet na Okresnú prokuratúru Košice II, na preskúmanie Odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Odmena poslanca má byť za aktivitu, nie paušálna

Poslanci mesta Košice, ako aj poslanci niektorých mestských častí poberajú svoje odmeny neoprávnene. Zákon o obecnom zriadení, ako aj zákon o meste Košice nepriznáva poslancovi obce odmenu paušálne. Primeraná odmena poslancovi môže byť v zmysle zákona obcou poskytnutá, zohľadňujúc úlohy poslanca a ich časovú náročnosť. Súčasný odmeňovací poriadok poslancov mesta Košice však priznáva poslancovi základnú mesačnú odmenu paušálne.

„Paušálne odmeny považujeme za obchádzanie zmyslu zákona. Preto navrhujeme, aby sa odmeňovanie poslancov odvíjalo od ich reálnej aktivity.“ uviedol Jaroslav Polaček.

„Výška samotnej základnej mesačnej odmeny poslanca je vyššia, ako je minimálna mzda na Slovensku! Aktivita niektorých poslancov mesta Košice, v rámci obvodu ktorý zastupujú, však tomu nezodpovedá. Každý z poslancov má pritom vlastné zamestnanie so svojím vlastným príjmom! Je rovnako nemysliteľné, ak poslanec dostáva odmenu aj za obdobie, keď nevyvíja žiadnu poslaneckú aktivitu.“ Marcel Gibóda.

Aká je aktivita poslanca?

Nový odmeňovací poriadok sa musí odvíjať od reálnej aktivity poslancov. Preto je potrebné zistiť, akú činnosť mestskí poslanci vykonávajú mimo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, komisií a mestskej rady. Jedine na základe analýzy činnosti poslancov sa dá nastaviť nový a efektívny systém ich odmeňovania.

„Táto naša aktivita nie je nová, už v septembri 2012 som sa obrátil v zmysle platného zákona na všetkých päťdesiatich poslancov mestského zastupiteľstva, aby mi poskytli informácie o svojej poslaneckej činnosti a ich časovej náročnosti vzhľadom na úlohy, ktoré vykonávajú. Z päťdesiatich poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Košice na uvedenú otázku reagovalo sedem poslancov, pričom iba štyria z nich odpovedali v zmysle žiadosti o svojej poslaneckej činnosti.“ vyjadril sa Marcel Gibóda, spoluautor petície proti odmenám poslancov MČ Košice – Sever, ktorú podporilo viac ako 500 obyvateľov.

 

Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda

Občianski a Nezávislí kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Košice