Polaček a Gibóda o voľbách do NR SR 2016

Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda, poslanci mesta Košice a mestskej časti Košice - Sever, tak ako v minulosti aj dnes korektne a dopredu informujú verejnosť o svojich zámeroch, plánoch a úmysloch. "Ako poslanci mesta Košice a samosprávy Severu svoju činnosť vyvíjame zodpovedne a nie s cieľom lacne sa zviditeľňovať pred akýmikoľvek voľbami. Snahu o očierňovanie našej aktívnej práce vnímame iba ako jednoduchý spôsob na vyrovnanie sa so strachom zo strany menej aktívnych."

aktualizované: Jaroslav Polaček sa rozhodol pracovať pre občanov v Národnej rade Slovenskej republiky


Národná rada Slovenskej republiky je ten najdôležitejší orgán Slovenskej spoločnosti, lebo práve on uzákoňuje pravidlá jej fungovania. Prácu poslanca, miestneho, mestského aj parlamentného, je nevyhnutné vykonávať zodpovedne. Nesúhlasíme so spôsobom výkonu mandátu poslanca NR SR, keď je tento zároveň aj predstaviteľom exekutívy v samospráve. Máme na mysli primátorov, starostov a predsedov VÚC. Od týchto poslancov a kandidátov je to nezodpovedný prístup k výkonu ich funkcie. Najmä obyvatelia mesta Košice stým majú priamu negatívnu skúsenosť na tom najvyššom poste našej samosprávy.

"Po triezvom zvážení najmä našich záväzkov voči obyvateľom mesta Košice a Severu, ako aj fakte, že pôsobíme a chceme pôsobiť ako občianski a nezávislí poslanci sme sa rozhodli v nastávajúcich parlamentných voľbách nekandidovať." uviedli Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda, mnohými trollmi označovaní za "lídrov pravice" a kandidátov, za asi každú pravicovú stranu na Slovensku, ktorá bola, je a bude kandidovať do NR SR.