Podporte výzvu a zastavte nezmyselnú zámenu pozemkov s TEMPUS

Zámena pozemkov Tempus, Raši, Košice, poslanci mesta Kosice

Výzva poslancom Mestského zastupiteľstva ku neschváleniu návrhu dohody o zámene pozemkov medzi Mestom Košice a Tempus Immo.

Podporte elektronickú alebo papierovú výzvu!

Na decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva (MZ) je opakovane predložený bod stiahnutý z programu predchádzajúceho MZ - zámena pozemkov medzi mestom Košice a spoločnosťou Tempus Immo. Táto pozemková rošáda bola pripravená už v roku 2015, keď sa primátor v memorande zaviazal ústretovosťou podnikom Tempus a Eurobus. Podpisom memoranda bez vedomia a výslovného poverenia poslancov MZ (uznesenie č. 756 zo 16. 9. 2013 mu ho nedáva) prekročil právomoci primátora a prevzal tým na seba  osobnú zodpovednosť za dôsledky v prípade jeho neschválenia MZ. Memorandum je pritom jasným dôkazom nepripravenosti projektov IKD (Košická integrovaná doprava), MET 1 a MET 2. Schválením zámeny by Tempus Immo dostal za ekonomicky nezhodnotiteľný pozemok pod električkovou traťou lukratívne pozemky. Pozemky v MČ Sever a KVP pritom predstavujú posledné nezastavané ostrovy zelene, ktorej zachovanie je verejným záujmom. Je veľmi pravdepodobné, že po zmene vlastníka by bola snaha tieto pozemky zastavať.

Žiadame Vás, pani poslankyňa / pán poslanec, aby ste  hlasovaním odmietli pre mesto aj ľudí nevýhodnú zámenu pozemkov dohodnutú v memorande za Vaším chrbtom. Neprerokovanie návrhu zámeny by bolo porušením záväzku z memoranda, ale neodsúhlasenie zámeny nie je porušením záväzku z memoranda!


súvisiace články:
Mesto stiahlo zámenu križovatky s parkom
PARKY PATRIA MESTU a ĽUĎOM

Signatári výzvy:
Ladislav Rovinský, Jaroslav Polaček, Marcel Gibóda,
Ladislav Lörinc, Karol Labaš, Dominik Karaffa