PETÍCIA ZA ZACHOVANIE KOLORITU TRHOVISKA MERKÚR A ZVÝŠENIA KVALITY BÝVANIA V OKOLÍ OC MERKÚR

Petíciu môžete podpísať na každom trhovom stole

Z verejne dostupných informácii ako aj z dlhodobých zámerov podnikateľských skupín pri OC Merkúr sledujeme zámer, ktorý postupnými krokmi smeruje k likvidácii niekoľko desaťročí fungujúceho trhoviska na parkovisku pred obchodným domom.

Naše obavy z postupnej likvidácie trhoviska za opierajú o prezentované zámery:

  • majiteľov OC Merkúr spočívajúci v nadstavbe nákupného centra,
  • majiteľov zamedziť predaju ovocia a zeleniny v priamej blízkosti budovy, aby tak podporili podnikateľské zámery svojich nájomcov,
  • majiteľa OC Merkúr niesť náklady na presťahovanie trhoviska k objektu detskej škôlky z dôvodu navýšenia kapacít na parkovanie,
  • majiteľa OC Merkúr odkúpiť parkovisko pred objektom na ktorom sa trhovisko nachádza,
  • Mestskej časti Košice – Sever nevyčleniť dostatočné finančné krytie na obnovu trhoviska z rozpočtu i napriek opakovaným sľubom samosprávy.
  • Mesta Košice neriešiť potreby rezidentov žijúcich v okolí nákupného centra.

 

My, obyvatelia Mesta Košice a  jeho okolia, si ctíme staré tradície v našom meste. Kolorit trhoviska Merkúr nám poskytuje radosť a potešenie z nákupu, ktorý v dnešnej dobe sa stáva nevšedným. Mnohým obyvateľom nákup na trhovisku poskytuje aj sociálny rozmer, ktorý v súčasnej dobe sa pre mnohých obyvateľov stáva nenahraditeľným.

 

Preto žiadame aby pred obchodným centrom Merkúr bolo:

  1. zrekonštruované trhovisko tak, aby spĺňalo parametre 21 storočia a i naďalej sa nachádzalo v priestoroch parkoviska medzi OC Merkúr a bytovým domom Němcovej 22-24,

  2. prevádzkovateľom trhoviska i naďalej MČ Košice – Sever v plnom rozsahu tak, ako je tomu v súčasnosti,

  3. zabezpečené bezplatné parkovanie pre rezidentov žijúcich v blízkom okolí,

  4. parkovisko i naďalej v majetku Mesta Košice.

 

Petičnú listinu nájdete TU.

 

                   Petičný výbor:

                   

                    Peter Havaj, Němcovej 22, 040 01 Košice - Sever

                    Ľuboš Czirner, Němcovej 22, 040 01 Košice - Sever

                    Lenka Kastellová, Slavkovská 18, 040 01 Košice - Sever

                    Marcel Gibóda, Na kalvárii 7, 040 01 Košice - Sever

                    Jaroslav Polaček, Němcovej 4, 040 01 Košice - Sever

 

 

Prílohy: