PARKY PATRIA MESTU a ĽUĎOM

Nesúhlasíme, aby sa sa verejný majetok ako sú parky a zeleň predávali a zamieňali za bezcenné parcely v Košiciach. Parky slúžia všetkým a nie jednotlivcom. PDF výzva TU!

VÝZVA PRIMÁTOROVI RICHARDOVI RAŠIMU

Vyzývame primátora mesta Košice Richarda Rašiho, aby aj s ohľadom na nedostatky zistené kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ) o stave verejných financií a majetku v meste Košice a s poukazom na ďalšie zistené pochybné prevody v majetku mesta, stiahol z nasledujúcich rokovaní mestského zastupiteľstva všetky majetkové prevody do rozhodnutia príslušných súdov a ukončenia kontroly  z NKÚ.

---

Takmer dve tretiny bodov rokovania mestského zastupiteľstva (spolu 104) sa týkajú majetku mesta Košice. Považujeme to za veľké "Rašiho finále", ktorým vysporiadúva svoje "priateľské sľuby" pred voľbami do VÚC. Považujeme sa nehoráznosť, ak sa mesto zbavuje parkov pod záštitou primátora, nezmyselných memoránd a svoje konanie prekrýva rekonštrukciou električkových tratí (bod 38. rokovania).

Nesúhlasíme s výmnenou parciel, kedy za obeť padne park v MČ Sever na ulici Komenského/ Vysokoškolská  či  rozsiahle trávnaté pozemky na KVP, ktoré sa developeri chystajú zastavať bytovkami. Nesúhlasíme s majetkovými prevodmi vo všeobecnosti, nakoľko máme oprávnené pochybnosti, ktoré poukazujú na nehospodárne nakladanie s majetkom mesta Košice, ktoré má v rukách a ktoré riadi Richard Raši (SMER-SD). Výzvu je mozné podpísať aj elektronicky: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=929533

Navyše, dôvodové správy pre poslancov mesta obsahujú nedostatky sú nekompletné a nekompetentné. Ako príklad nevýhodnoti a netransparentnosti verejnosti predkladáme na posúdenie materiály k bodu 38 rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Oficiálna Dôvodová správa a grafika mesta k bodu 38 rokovania. 

čítajte viac v korzári:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20645740/mesto-kosice-zamiena-pozemky-sta...

Stiahnite si výzvu vo forme letáku (PDF):

Signatári výzvy:
Jaroslav Polaček - poslanec mesta Košice a MČ Košice Sever
Marcel Gibóda - poslanec mesta Košice a MČ Košice Sever
Ladislav Lörinc - poslanec MČ KVP
Ladislav Rovinský - aktivista
Karol Labaš - aktivista
Domink Karaffa - aktivista