Otvorená žiadosť primátorovi mesta Košice k neoprávnenému čerpaniu 14,5 milióna eur.

Mesto prišlo o 14,5 milióna eur

Otvorená žiadosť primátorovi mesta Košice ku kráteniu "oprávnených" výdavkov z eurofondov na modernizáciu električkových tratí (MET) vo výške 14,5 milióna eur.

Vážený pán primátor mesta Košice Richard Raši!

S veľkým poľutovaním a žiaľ nie od vás, ale až z médií, sa dozvedáme informácie, ktoré majú zásadný a nezvratný vplyv na chod mesta Košice. S nevôľou sme prijali informácie z médií, že už takmer rok viete o tom, že mestu Košice nebudú preplatené náklady vo výške 14,5 milióna eur. Pre nás poslancov je nepredstaviteľné, že ani pri schvaľovaní Programového rozpočtu mesta Košice 11.12. 2017 ste sa o tejto skutočnosti na zastupiteľstve vôbec nezmienili a do rozpočtu nezapracovali podstatné a zákonom stanovené finančné operácie, o ktorých ste v tom čase už takmer rok mali vedomosť. 

Už kauza Strelingstav, ktorá nás stála 10 miliónov eur, mala byť pre nás výstrahou, no nebola... Aj Vy ste na ňu viackrát osobne poukazovali so vztýčeným prstom. Táto kauza preukázateľne pripravila Košičanov o majetok, ktorý sme boli nútení rozpredávať, čo malo vplyv aj na samotný rozvoj mesta.

Vážený pán primátor,

nakoľko verejnosť a poslancov mesta s výnimkou pozitívnych statusov na vašom FB profile informujete minimálne, očakávame od Vás, že teraz osobne predstúpite pred Košičanov. Sme pripravení počúvať Vás a veríme, že obyvateľom mesta vysvetlíte a zdokladujete pravdivosť tvrdení ľudí z Vášho komunikačného oddelenia o tom, že súčasné vedenie mesta Košice nie je vôbec zodpovedné za neoprávnené  čerpanie finančných prostriedkov na MET vo výške prevyšujúcu 14,5 milióna eur. Ak sa postavíte k tomuto problému čelom, môžete preukázať, že mesto riadite zodpovedne a transparentne.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste čo najskôr predložili poslancom všetky dostupné materiály ohľadne zabezpečenia financovania projektu MET ako aj komunikácie s riadiacimi, dozorujúcimi a kontrolnými orgánmi.

Až potom sme pripravení uveriť Vašim slovám a slovám Vašich spolupracovníkov, že mesto Košice v žiadnom zo svojich krokov nepochybilo a je naďalej v dobrej finančnej kondícii.

Podpísaní poslanci Metského zastupiteľstva v Košiciach

Jaroslav Polaček (nez.)
Marcel Gibóda (nez.)

Korzár 18.1.2017: Šok číslo 2: Košice musia vrátiť ďalších 14,5 milióna eur z eurofondov