Obyvatelia v Košiciach a ani niektorí poslanci mesta nemajú právo vedieť o čom rokuje Majetková komisia mesta

Tesne pred štedrým dňom sa v meste Košice prekvapujúco stretla jediná, poslancami utvorená komisia mestského zastupiteľstva. Expresne rýchly vznik tejto majetkovej komisie, bol už na ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva odôvodnený slovami: „táto oblasť by bola v podstate štyri mesiace nefunkčná a nemohli by sa prejednávať majetkové požiadavky občanov.“ Aspoň tak to uviedol poslanec mesta a bývalý námestník primátora Jakubov ako aj samotný primátor mesta Košice Raši. 

Poslanci mesta Košice II. Triedy?

„Ako poslanci mesta Košice sme sa vo svojom sľube zaviazali nielen dodržiavať všetky zákony a nariadenia, ale aj dohliadať na majetok mesta Košice. Bohužiaľ, musíme obyvateľom mesta Košice odkázať, že dnes nám nebolo umožnené splniť si túto svoju povinnosť.“ Reagoval Jaroslav Polaček vo chvíli, keď majetková komisia jednohlasne odmietla prítomnosť hostí (pozorovateľov) poslancov mesta Košice Gibódu a Polačeka na svojom rokovaní. „Odmietnutie našich žiadostí z minulosti, ako obyvateľov neposlancov, by sa dalo “pochopiť“. Keď Vás však odmietnu pripustiť na rokovanie vaši poslaneckí kolegovia, to už je naozaj na zamyslenie, čo vstúpilo do ich svedomia. Človek má vtedy pocit, že v mestskom zastupiteľstve sú poslanci prvej a druhej triedy.“

Čo skrýva majetková komisia mesta Košice? Čo skrýva jej predseda Brixi?

Aký je názor predsedu majetkovej komisie, poslanca mesta Košice a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Otta Brixiho na tento stav?  „Majetková komisia je najtransparentnejšia komisia vôbec...“ vyjadril sa na sociálnej sieti a Polačekovi odkázal, že ak má otázky o akomkoľvek bode rokovania komisie má sa obrátiť na majetkový referát magistrátu. Pýtať sa však na body rokovania nie je možné, pretože pozvánky na majetkovú komisiu zásadne neobsahujú body rokovania či osnovu programu komisie. Na obsahovo prázdne pozvánky Polaček Brixiho upozornil hneď na prvom mestskom zastupiteľstve 08.12.2014.

Transparentné mesto Košice – samospráva pod kontrolou verejnosti

„S týmto prístupom sme sa stretli, ako občania, už v minulosti. Preto sme, ale už ako poslanci mesta, hneď na ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva predložili návrh na zmenu rokovacieho poriadku v tomto bode. Bohužiaľ bol zmietnutý zo stola. Asi medzi poslancami nie je chuť po verejnej kontrole.“Priblížil ich prvé kroky vo funkcii poslanec mesta Jaroslav Polaček.

Komisie mesta Košice sú zo zásady neverejné. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky sú zo zásady verejné. „Poslanec Brixi a primátor Raši sú ako podpredseda a predseda výborov Národnej rady SR isto oboznámení s týmto inštitútom. Preto, keďže všetci chceme spolu meniť Košice a budovať skutočne Transparentné mesto Košice, veríme, že nájdeme oporu práve v poslancoch nášho zákonodarného zboru. Práve oni dvaja môžu svojim slovom a činom najviac napomôcť v zavádzaní takého štandardu transparentnosti a otvorenosti k verejnosti aj v meste Košice.“ Vyjadril svoju nádej poslanec mesta Košice Marcel Gibóda.

Návrh na zmenu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva ako aj návrh Transparentného mesta Košice predložia Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda opätovne na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva. „Veríme, že jasnými argumentami presvedčíme svojich poslaneckých kolegov o prospešnosti týchto zmien pre fungovanie samosprávy mesta Košice.“