Nie vzácne zeminy ale kšeft s uránom!

Podľa večerníka Košice:Dnes austrálska firma Forte Energy, ktorá má 50 percentný podiel v slovenských spoločnostiach Ludovika Energy a Ludovika Mining, onedlho v záverečnej správe oznámi výsledky výskumných vrtov na Jahodnej - Kuriškovej. Austrálčania očakávajú významné navýšenie zásob uránu oproti doterajším predpokladom.

Zároveň, jej dcérska spoločnosť Ludovika Energy medializovala svoj zámer upriamiť svoju pozornosť na prieskum možnej ťažby vzácnych zemín na Jahodnej a to z dôvodu zníženia ceny uránu na svetových trhoch. Spustila tak sériu žiadostí na verejné inštitúcie, ktorých cieľom má byť povolenie predĺženia prieskumného územia v zmysle geologického zákona o ďalších 10 rokov.

„Dnes sme ako poslanci mesta Košice dostali list, v ktorom sa nám Ludovika Energy snaží vysvetliť, že v zmysle geologického zákona geologickú úlohu ukončia záverečnou správou až po preskúmaní všetkých využiteľných nerastov prítomných v ložisku. Na splnenie týchto cieľov im nestačilo doterajších 10 ale požadujú ďalších 10 rokov na prieskum. Asi si z nás robia srandu...“komentoval vývoj udalostí Marcel Gibóda, jeden z organizátorov protestov STOP URÁNU! v roku 2014.

Pôvodné rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o povolení prieskumu z roku 2005 bolo niekoľkokrát predlžované. Jeho jednotlivé predĺženia boli už aj v minulosti pre zmeny podmienok napádané samosprávami a občianskymi združeniami. Rovnako aj aktuálna snaha uránovej spoločnosti vykazuje znaky snahy o protiprávnu zmenu podmienok pôvodného povolenia bez súhlasu dotknutých organizácii.

„Ludovika Energy sa dlhodobo usiluje o povolenie ťažby uránu na Jahodnej pri Košiciach. Jej najnovšia lišiacka snaha o predĺženie prieskumu má za cieľ iba zachovať túto šancu do budúcnosti. O tom jasne vypovedá aj stanovisko materskej firmy, ktorá sa netají zámerom neupustiť od ťažby uránu na Jahodnej. Ak by Ludovika Energy a jej priaznivci mali úprimný cieľ nachádzať nové podnikateľské príležitosti na Jahodnej, tak by určite žiadali o vydanie nového rozhodnutia a nehľadali by spôsoby ako predĺžiť pôvodné uránové rozhodnutie na Jahodnej.“ komentoval pretrvávajúcu kauzu Jaroslav Polaček, predseda OZ Pre Košice Sever, ktoré v minulosti úspešne napadlo predĺženie prieskumného územia uránu na Jahodnej. Polaček na záver dodal, Rozhodujú o nás nielen politici z Košíc ale aj tí z Bratislavy. Košičanom treba jasne vysvetliť, že tu stále ide o kšeft s uránom a nie o skúmanie a ťažbu vzácnych zemín.“