Napadli sme rozpočet mesta Košice na prokuratúre

Prokuratúra Poslanci Košice, Polaček, Gibóda, OaN, nezávislí, Podnet na preskúmanie zákonnosti uznesenia MZ – rozpočet

Poslanci mesta Košice Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda (obaja nezávislí) odovzdali podnet na Krajskú prokuratúru v Košiciach, v ktorom žiadajú preskúmať zákonnosť uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým bol schválený Programový rozpočet mesta Košice.

Poslanci podnetom napádajú časť schváleného uznesenia, v ktorom zastupiteľstvo poverilo primátora mesta Richarda Rašiho (SMER-SD) aktualizovať rozpočet o nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na úrovni celkových príjmov a výdavkov bez akéhokoľvek obmedzenia. Takéto poverenie sa vymyká štandardom, a preto od prokuratúry žiadajú, aby vydala protest voči predmetnému uzneseniu.

Košická anomália

Naším cieľom je obmedziť poverenie primátora mesta tak, aby nemal úplnú moc nad rozpočtom a delením peňazí. Je to košická anomália, ktorá protirečí princípu deľby moci zo zákona medzi primátora a zastupiteľstvo,“ vysvetľuje zameranie podnetu Polaček. Svoj postoj vysvetľuje aj tým, že schvaľovanie rozpočtu patrí do výlučnej pôsobnosti poslancov. Rozpočet patrí medzi najdôležitejšie ekonomické nástroje finančnej politiky samosprávy a sú v ňom vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov. Aj preto je schvaľovaný kolektívnym orgánom, teda zastupiteľstvom.

Podnet na preskúmanie zákonnosti uznesenia MZ – rozpočet, OaN, Polaček, občiansky a nezávislý, poslanec mestaMarcel Gibóda, poslanec mesta a zároveň politológ uviedol: „Zákonodarca vytvoril podmienku a zároveň určil právomoci orgánom mesta tak, aby si navzájom nezasahovali do svojich kompetencií. Zastupiteľstvá miest a obcí disponujú kompetenciou schvaľovania rozpočtu aj preto, aby ako kolektívne orgány, ktoré rokujú v zbore, reprezentovali čo najširší záujem obyvateľov a aby tak vylúčil svojvoľné rozhodovanie o rozvoji mesta z pozície jednotlivca – primátora.“

Takmer navlas podobným poverením disponuje aj bývalý viceprimátor a súčasný  starosta mestskej časti Západ, Ján Jakubov (SMER-SD). Ten ho ako starosta na miestnom zastupiteľstve obhajoval so slovami: “takúto právomoc schválili mestskí poslanci aj primátorovi Richardovi Rašimu.

Rozpočet s 220 miliónmi eur v 100 % moci primátora

Poslanci okrem porušení zákona o obecnom zriadení a zákona o meste Košice poukazujú aj na porušovanie rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Košiciach, kedy v rámci schvaľovacieho procesu sporného uznesenia k rozpočtu absentovali stanoviská poradných a iniciatívnych orgánov mesta, zložených z poslancov mesta a odborníkov.

Pred podaním podnetu obaja poslanci v marci a apríli predložili vedeniu mesta a mestskému zastupiteľstvu návrh zmeny rozpočtu, ktorým chceli napraviť tento stav. Schválením ich návrhu by právomoc primátora manipulovať so schváleným rozpočtom mesta klesla zo súčasných 100 % na úroveň 5 % celkových príjmov a výdavkov mesta (cca 4,4 milióna eur). Primátor však pripravený materiál nezávislých poslancov na rokovanie mestskej rady ani zastupiteľstva nepredložil.

Začiatkom roka poslanci mesta Košice schválili vyrovnaný rozpočet v rekordnej výške viac ako 220 miliónov eur. Za rozpočet hlasovalo 32 poslancov, šiesti sa zdržali, predseda finančnej komisie nebol prítomní a dvaja (Polaček a Gibóda) boli, aj z uvedeného dôvodu, proti. Obaja nezávislí poslanci považujú súčasný stav za: „veľmi nebezpečný a zradný precedens do budúcnosti fungovania samosprávy na Slovensku. Je to stav, ktorý sa nám môže jedného dňa vypomstiť.“