Krajská prokuratúra prešetrí tri parkovacie podnety

Parkovanie prokurátor, protest EEI, Polaček Primátor, Rusnák, Gibóda Poslanci mesta, Košice

Košice 27.10.2016. Poslanci mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) a Daniel Rusnák (KDH) dnes informovali médiá, že v dopoludňajších hodinách doručili tri podnety na Krajskú prokuratúru v Košiciach v súvislosti s parkovaním v Košiciach.

Odovzdali tri podnety prokuratúre
„Za posledné štyri mesiace sme vyvinuli nemalé úsilie, aby sme zastavili nespravodlivosť na Košičanoch. Primátor mesta nám neumožnil vykonať poslaneckú kontrolu, či je systém parkovania naozaj dostatočne funkčný a pripravený.  Nepodarilo sa nám presvedčiť primátora, aby vypovedal Nájomnú zmluvu s EEI, ktorá ignoruje zmluvné podmienky, čím poškodzuje všetkých obyvateľov mesta. Nepodarilo sa nám presvedčiť ani na štvrtý pokus kolegov poslancov, aby sme zvolali mimoriadne rokovanie k jednej z najväčších káuz. Mrzí nás, že mnoho kolegov verejne prehliada klamstvá primátora, trpí zavádzajúce informácie tlačového odboru, nerešpektuje verejnú mienku a nevyhraní sa k urážaniu obyvateľov, ktorých zastupujú“ – uviedli vo svojom stanovisku k podaniu protestov poslanci Polaček a Rusnák pred novinármi.

Na základe týchto skutočností poslanci sformovali tri podnety, ktorými žiadajú Krajskú prokuratúru, aby zákonným spôsobom prijala účinné opatrenia voči primátorovi mesta Richardovi Rašimu, ale aj voči poslancom Mestského zastupiteľstva. V prvom požadujú prijať opatrenia, aby primátor mesta Košice úmyselne hrubým spôsobom nezasahoval do práv poslancov a umožnil im vykonať poslaneckú kontrolu, o ktorú žiadali v júni 2016.

Za najdôležitejší podnet však Polaček považuje zrušenie uznesenia č. 428  o prenájme parkovacích miest v rezidentských lokalitách č. 1 až 10 pre spoločnosť EEI s.r.o. „Mestské zastupiteľstvo svojim konaním schválilo uznesenie, ktoré  nesie prvky nejednoznačnosti, neurčitosti, obchádza dobré mravy a z pohľadu práva je absolútne nevykonateľné. Je absolútne vylúčené, aby poslanci mesta dali mandát primátorovi prenajať majetok,  ktorý im nepatrí.“Jaroslav Polaček ďalej uviedol, že pri príprave materiálov je bežné, že poslancom sa podsúvajú vykonštruované dôvody na prenájom majetku, aby sa obišlo transparentne súťažné prostredie, k čomu došlo aj v tomto prípade. Daniel Rusnák verí, že podnety prispejú k zrušeniu nezákonného Uznesenia, čo spôsobí následne neplatnosť zmluvy, ktorou EEI získalo zóny 1 -10.

Tretím podnetom sa zaoberal poslanec Rusnák, ktorý tvrdí, že boli zmarené jeho práva predkladať poslanecké návrhy, ktorými chcel spolu s päticou kolegov vysloviť spoločnosti EEI hlbokú nespokojnosť a vážne výhradyk zavádzanému systému parkovania.

Chaos v systéme parkovania
„Babráci na magistráte mesta a amatéri, ktorí sa nazývajú lídrami v parkovacom biznise“- aj takto hodnotil aktérov súčasnej parkovacej politiky poslanec Polaček, ktorý tvrdí, že zodpovednosť za nápravu chaosu v systéme parkovania musia dnes prevziať aj samotní poslanci. „Nemôžeme tolerovať nedodržiavanie zákonov, vyhlášok a nariadení mesta. Dnes je úplne jasné, že toto mesto systém parkovania nezvládlo, čoho dôkazom je ignorovanie ustanovených pravidiel na čele s EEI ako i samotným primátorom mesta, ktorý stav toleruj, dokonca aj obhajuje.“ 

Gibóda (nez.) odmieta opravovať nefunkčné nariadenie o parkovaní. „EEI nás dlhodobo presviedča, že návrh VZN, ktorý prešiel ich dielňou, je najlepším riešením a že naše dlhodobo predkladané pripomienky a návrhy deformujú nastavené riešenia. Existujúci protest prokurátora dal zapravdu kritikom parkovacej koncepcie, že prioritou EEI je biznis a nie služby pre obyvateľov nášho mesta. Spoločnosť, ktorá sa má správať profesionálne, nemá nárok, aby jej poslanci mesta dali druhú šancu experimentovať na výdrži obyvateľov.“

Protest prokurátora mesto degradovalo na pripomienku
Polaček s Gibódom považujú za neprijateľné, aby Mesto Košice vo svojej tlačovej správe degradovalo protest prokurátora na ktorý upozornili média pred niekoľkými dňami na „pripomienku“ a tým ospravedlnilo oddialenie jeho prerokovania až na decembrové mestské zastupiteľstvo. Poslanci upozorňujú, že mesto tým porušuje zákon o prokuratúre, ktorý v § 27 ods. 3 stanovuje orgánu verejnej správy povinnosť vykonať nápravu „bez zbytočného odkladu“ po zistení, že protest je dôvodný. Mesto dôvody priznáva, lebo už teraz avizuje, že minimálne jednej z námietok prokurátora vyhovie.  Ak sa primátor napriek tomu neponáhľa s vybavením protestu prokurátora, vedome a svojvoľne udržiava protiprávny stav VZN. Zneužíva tým svoju funkciu a zneužíva 90-dňovú lehotu na nápravu, ktorú zákon umožňuje len výnimočne.

Poslanci tak v mene skupiny opozičných poslancov, ktorí spoločne participovali na podnetoch  vyzývajú primátora Richarda Rašiho, aby zvolal rokovanie mestského zastupiteľstva v najskoršom možnom mimoriadnom termíne za účelom prerokovať protest prokurátora s cieľom pozastaviť účinnosť napadnutého VZN č. 157.

Odpoveď k podnetu 428 neplatné uznesenie EEI