Košickú rekonštrukciu električkových tratí neskrývajme pred verejnosťou!

električky Košice, poslanci mesta, Raši, OaN
Skupina 12-tich poslancov mestského zastupiteľstva dnes požiadala primátora mesta Košice Richarda Rašiho, aby zvolal neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva a podporil tým oficiálne stretnutie so zhotoviteľom stavby IKD. Poslanci zároveň požadujú, aby na rokovaní vystúpil aj stavebný dozor mesta Košice, zodpovední zamestnanci mesta či ďalší partneri, ktorí participujú na tejto významnej rekonštrukcii.

To, že sa stavba dotýka všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta je vidieť na každom kroku. Mýtov a negatívnych informácii však s plynúcim časom stále pribúda. Vedenie mesta síce ponúklo poslancom stretnutie so zhotoviteľom stavby, avšak spôsobom, ktorý neprinesie žiadne nové výsledky.

„Nepoznáme mená s kým budeme rokovať a nepoznáme ani celkový program stretnutia. I napriek tomu si vážime ochotu diskutovať, avšak každá diskusia má mať jasné pravidlá. Vyváženosť informácií v rámci predmetnej diskusie by zaručili partneri ako je napríklad stavebný dozor za mesto Košice, zodpovedný zástupca objednávateľa či odborný referenti mesta, ktorí sa na tejto rozsiahlej a významnej rekonštrukcii električkových tratí podieľajú.“

Poslanci uviedli, že v zmysle zákona o obecnom zriadení poslanci ako orgán mesta vždy rokujú v zbore na riadne zvolanom zastupiteľstve a preto sa domnievajú, že jediným správnym administratívnym ale aj dôsledným spôsobom je predložiť pred poslancov aktuálne informácie na riadne zvolanom rokovaní mestského zastupiteľstva. Práve tu, by si poslanci a občania vypočuli komplexné informácie o rekonštrukcii električkových tratí. (plné znenie listov v prílohe)

Na záver skupina poslancov vyzvala ostatných kolegov z poslaneckých lavíc mesta, aby sa pridali k ich požiadavke.

Žiadosť primátorovi mesta adresovalo 12 poslancov:

Jaroslav Polaček (NEKA)
Marcel Gibóda (NEKA)
Alfonz Halenár (NEKA)
Miloš Ihnát (NEKA)
Oto Žarnay (NEKA)                                                                                                 

a poslanci Pravého poslaneckého klubu:
Miroslav Špak (SIEŤ)
Daniel Rusnák (KDH)
Ľubomír Grega (NEKA)
Ján Sekáč (SIEŤ)
Tibor Bacsó (NOVA)
Igor Jutka (SIEŤ)
Bernard Berberich (KDH)

(c) OaN