Jaroslav Polaček sa rozhodol pracovať pre občanov v Národnej rade Slovenskej republiky

Polaček, Hlina, KDH, Košice, poslanec, NRSR

Čo prinútilo občianskeho a nezávislého poslanca mesta Košice a mestskej časti Košice-Sever Jaroslava Polačeka zmeniť názor na kandidatúru do Slovenského parlamentu? Prečo sa rozhodol uchádzať o podporu občanov na kandidátke KDH, a podporiť tak svojou kandidatúrou stranu Občania, ktorej predsedom je Alojz Hlina? Aké sú jeho ciele vo „veľkej politike“? A kto vlastne Jaroslav Polaček je? 

tlačová správa: 12.11.2015 (pdf)

Spolu s Marcelom Gibódom ste ako poslanci mesta Košice vyhlásili, že o mandát poslancov NR SR vo voľbách v roku 2016 sa uchádzať  nebudete. Čo Vás osobne prinútilo zmeniť svoj názor?

Bol to práve záväzok voči občanom pracovať na tom, aby naša spoločnosť fungovala lepšie. Žijeme v krásnej krajine. V súvislosti s prácou mestského poslanca v Košiciach som si ale uvedomil, že veľa vecí v našej spoločnosti nefunguje. Bohužiaľ, naši poslanci v NR SR, najmä tí z Košíc, sa len v minimálnej miere venujú problémom samosprávy. Práve tá rieši bežné problémy občanov na celom Slovensku. Ak však legislatíva nemá reálne uplatnenie v praxi a konzekventne nerieši potreby v spoločnosti, tak riadenie obcí a miest sa stáva nedostatočným.

Polaček a Hlina kandidujú spolu do NR SR

Prečo ale kandidatúra za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky?

Národná rada Slovenskej republiky je ten najdôležitejší orgán Slovenskej spoločnosti, lebo práve on uzákoňuje pravidlá jej fungovania. A ak chcem zodpovedne pristupovať k riešeniu problémov obyvateľov, nestačí len ten problém nájsť a napísať o ňom blog či status na Facebooku. Je potrebné aj navrhnúť a presadzovať jeho riešenie. Nikdy ma totiž nebavilo vyhovárať sa ako sa niečo nedá. Preto som sa rozhodol kandidovať do NRSR.

Vo voľbách do samosprávy ste kandidovali ako občiansky a nezávislý kandidát. To vo voľbách do Národnej rady možné nie je. Prečo ste sa rozhodol podporiť stranu Občania Slovenska Alojza Hlinu?

J.Polaček v mestskom zastupiteľstve (Košický Korzár)Alojz Hlina je aktívny a zodpovedný občan. Zapája sa a podporuje občianske aktivity už niekoľko rokov. Upozorňuje na nepravosti a absurdity v našej spoločnosti. Ako jeden z prvých nám v roku 2010 počas štrajku Únie autodopravcov Slovenska – UNAS pomohol, keď sme bojovali za spravodlivé mýto na Slovensku. Je jeden z mála poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý upozorňuje na reálne problémy vo fungovaní našej spoločnosti. Na absurdity v konaní štátnych orgánov. Podľa mňa si zodpovedne plní svoju kontrolnú úlohu poslanca. Jeho strana Občania Slovenska je práve o tom. Aby mohli občania tvoriť túto krajinu. Aby sme mohli hrdo žiť na Slovensku. A na tom chcem a som pripravený pracovať.

Alojz Hlina a jeho strana Občania Slovenska však nekandidujú samostatne. Miesta na kandidátke Vám ponúkla strana Kresťanskodemokratické hnutie – KDH.

Alojz Hlina – pod Paškovými oknami (košice:dnes)

Parlamentná demokracia je postavená na stranách a na Slovensku ich máme až priveľa. KDH je jediná stabilná parlamentná strana, ktorá si ctí demokratické hodnoty 17. novembra 1989, a preto s ňou my, Občania Slovenska, vieme kooperovať. Iba súčinnosťou, zodpovedným prístupom a usilovnou prácou môžeme posunúť našu spoločnosť k lepšiemu. Spájaním síl nielen so štandardnými politikmi, ale aj s osobnosťami, ktoré sa aktívne a nezištne zapájajú do práce pre dobro spoločnosti KDH ukázalo, že si je vedomé svojej zodpovednosti za Slovensko.

 

17. november 1989 je v mysliach mnohých obyvateľov po 26 rokoch vnímaní so zmiešanými pocitmi. Ako ho vnímate vy osobne?

Dnes na hodnoty a myšlienky 17. novembra často zabúdame. Bol, je a bude významným dňom našej novodobej histórie. Bez neho by sme nemali slobodu pohybu, vyjadrovania či viery. Od Novembra ´89 sa však urobilo aj mnoho chýb. Tie chyby sme však urobili my – ľudia a rovnako len my ich môžeme napraviť. Musíme vykoreniť „banditizmus“, ktorý prežíva v riadení našej krajiny aj v mysliach obyvateľov. Musíme naprávať chyby v systéme, skrze ktorý funguje naša spoločnosť. Slobodu si treba vybojovať, ale o demokraciu sa musíme starať. Aj preto si tento rok 17. November pripomenieme o 17:00 hodine na Námestí SNP v Bratislave.

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky kandidujete po prvý raz. Akým témam sa v prípade zvolenia chcete venovať?

Mnohým témam sa venujem už dlhodobo a bez ohľadu na volebný úspech sa nimi mienim zapodievať aj naďalej. Kandidatúru totiž neberiem ako spôsob lacného zviditeľňovania mojej osoby, ale ako príležitosť poukázať na dlhodobo neriešené problémy, ktoré ma trápia ako občana. Prioritne sa chcem zamerať na  oblasti, v ktorých odborne pôsobím:  životné prostredie – odpadová politika, cestná doprava a preprava, samospráva a  jej reforma. Nevynímajúc transparentnosť vo verejnom obstarávaní a poskytovanie odborno-právnych informácií občanom.

Vráťme sa ale do Košíc, tu pôsobíte ako mestský poslanec. Niektorí Vaši kolegovia poslanci a primátor Vás ostro kritizujú. Pranierujú Vás za to, že na rokovaní v mestskom zastupiteľstve sa vyjadrujete takmer ku každému bodu a predlžujete tak rokovací čas. Aký to má význam, keď z Vašich návrhov poslanci podporia len malú časť?

Jaroslav Polaček poukazuje na nedostatky v analýze magistrátu mesta Košice (Košice:dnes)Prácu poslanca, miestneho, mestského aj parlamentného, je nevyhnutné vykonávať zodpovedne. Podklady na rokovanie mestského parlamentu si študujem vždy dôkladne. Je samozrejmé, že ak si materiál pozorne prečítate, môžete mať k nemu otázky, pripomienky, návrhy. Veď o tom je práca kompetentného poslanca. Musí vedieť, o čom rokuje a za čo hlasuje. Obyvatelia vnímajú, že moja práca spočíva v dôslednosti. Košičania to v diskusiách na sociálnych sieťach vystihli najpresnejšie: „...bez Polačeka a Gibódu sa v Košiciach kradlo ľahšie.“ Ja chcem aby naša spoločnosť fungovala bez rozkrádania.

Povedzte nám niečo o sebe. Čim ste prešli?

Mám 38 rokov, vyštudoval som Technickú Univerzitu Košice - Hutnícka Fakulta. V minulosti som pracoval pre U. S. Steel Košice a neskôr úspešne riadil súkromnú spoločnosť zaoberajúcu sa zberom a likvidáciou odpadov. Od roku 2009 som sa aktívne začal zaujímať o fungovanie našej občianskej spoločnosti. Ako predseda a zakladateľ Únie autodopravcov Slovenska – UNAS som bojoval za spravodlivé mýto na Slovensku. V rokoch 2010 – 2014 som pôsobil ako prednosta miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever. A ako člen a neskôr predseda Občianskeho združenia PRE KOŠICE SEVER som sa aktívne zapájal do boja obyvateľov Košíc za zákaz ťažby uránu na Jahodnej pri Košiciach. Od roku 2014 som poslancom mesta Košice ako aj mestskej časti Košice-Sever. Som ženatý a vo svojom voľnom čase sa najradšej venujem svojej rodine.

 

Ďalšie doplňujúce informácie nájdete na priložených linkách:Polaček, poslanec, NRSR, rozhodnutie, Košice

Užitočné linky:

www.OaN.sk                      www.obcaniasr.sk                        www.KDH.sk
info@OaN.sk                     info@obcaniasr.sk                        press@kdh.sk

Kontakt:

Ing. Jaroslav Polaček, polacek@OaN.sk, +421 902 731 621