Exprednosta košického Severu Polaček ohlásil kandidatúru na starostu

Jaroslav Polaček, ktorý takmer štyri roky pôsobil ako prednosta Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever, presne štyri mesiace pred  voľbami do samosprávnych orgánov miest a obcí oficiálne oznámil zámer kandidovať na starostu mestskej časti Košice – Sever.  Kandidovať chce bez politickej podpory ako občiansky a nezávislý s čistou minulosťou bez politických záväzkov s cieľom pracovať pre spoluobčanov.

“Cítim obrovskú podporu, ktorú mi obyvatelia potvrdili v minuloročných voľbách do VÚC ako aj v prieskume verejnej mienky, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1500 respondentov na prelome mája a júna.“ uvádza Polaček.

Polaček v novembrových regionálnych voľbách na Severe získal najviac hlasov zo všetkých kandidátov. Aj v prieskume verejnej mienky ho na anketových lístkoch obyvatelia Severu označili za možného favorita.

 

Polaček je aj dlhodobým kritikom fungovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach a aj preto sa  okrem funkcie starostu uchádza aj o poslancovanie v zastupiteľstve spolu s Marcelom Gibódom. „Funkcia starostu v mestskej časti je neoddeliteľná od funkcie poslanca mesta. Aktívny starosta z pozície poslanca mesta dokáže obyvateľom ponúknuť oveľa viac ako to poznáme doteraz“ tvrdí Polaček a na záver dodáva, že nechce byť starostom sám pre seba. Svoj občiansky mandát potvrdí vyzbieraním podpisov na podporu svojej kandidatúry od 2.000 Severanov.

Marcel Gibóda upresnil, že ich spoločná kandidatúra s Polačekom na post poslancov mesta Košice je len logickým vyústením ich spoločného záujmu o reformu samosprávy v Košiciach, ktorá dlhodobo funguje podpriemerne a neprináša obyvateľom mesta to,  čo by mohla. Voľby do orgánov samosprávy sa uskutočnia 15. novembra 2014.

Volebný program, volebný tím ako aj poslancov do miestneho zastupiteľstva, o ktorých podporu sa Polaček uchádza, budú zverejňované priebežne na oficiálnej stránke www.oan.sk.

Jaroslav Polaček má vysokoškolské vzdelanie, je ženatý a má jedného syna.

Petičné hárky v prilohe: