Ciele a vízie

Marcel Gibóda
„Košice sú bohaté mesto, bohužiaľ, mnoho zdrojov, ľudských a finančných, musia jeho obyvatelia minúť na neefektívne fungujúcu samosprávu nášho mesta. Po 20 rokoch je na čase to zmeniť.“ Ďalším z problémov, ktorému sa venujem, je netransparentná práca a komunikácia mesta. „Samospráva musí ľuďom pomáhať a uľahčovať bežný život a nie naopak!“ Mrzí ma, ak obyvatelia nenachádzajú odpovede a riešenia na dlhoročné problémy. Mesto si  musí vedieť stanoviť jasné pravidlá a tie aj dodržiavať.

Pôsobenie:

 • Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
 • Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sever
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Košice
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MČ Košice-Sever
 • Rada školy pri ZŠ  Tomášikova 31
 • Rada školy pri MŠ Obrancov mieru 16

Jaroslav Polaček
Vo svojej práci poslanca sa zameriavam na finančné a investičné aktivity samosprávy. „Mojím cieľom je, aby mesto Košice vedelo jasne a zrozumiteľne odpovedať na otázky rozpočtovania finančných prostriedkov mesta.“ Ďaľším mojim cieľom je dôrazne dohliadať na prácu a povinnosti mestských podnikov, mestských organizácií, ako aj na spoločnosti s účasťou mesta.

Pôsobenie:

 • Krajské zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
 • Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
 • Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sever
 • Komisia cirkví pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach
 • Finančná komisia MČ Košice-Sever
 • Komisia rozvoja  MČ Košice-Sever
 • Rada školy pri ZŠ  Polianska 1
 • Rada školy pri MŠ Nemcovej 4 

Kosmas Bekiaris
Čestnosť a odhodlanie je i naďalej mojím základným cieľom. „Ak sa na poslanca obráti človek s konkrétnym problémom, samospráva sa ním musí zaoberať a hľadať riešenie.“ 

Pôsobenie:

 • Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sever
 • Komisia rozvoja  MČ Košice-Sever
 • Komisia kultúry  MČ Košice-Sever - predseda
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MČ Košice-Sever
 • Rada školy pri ZŠ  Tomášikova 31
 • Rada školy pri MŠ Obrancov mieru 20

Igor Petrovčik
Vo svojej práci poslanca sa zameriavam najmä na ekonomické ukazovatele s cieľom efektívneho riadenia samosprávy

 • Krajské zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
 • Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto
 • Finančná komisia MČ  Košice-Staré Mesto
 • Rada školy pri ZŠ  
 • Rada školy pri MŠ